Και καρμίρης και θρασύς!

Ο υπουργός Αμυνας ευρωπαϊκής χώρας πιάστηκε να ψωνίζει με υπηρεσιακό πολυτελές αυτοκίνητο. Και μετά άρχισε να ψελλίζει δικαιολογίες. Συνάδελφοί του σε...

Γιώργος Καρελιάς
19 Σεπ19 Σεπτεμβρίου 2017, 12:33