217
Η νέα πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου | INTIMEnews

Γιατί η Θάνου έριξε πρόστιμο €88.000 σε ΜRB και Focus Bari

Protagon Team Protagon Team 31 Ιανουαρίου 2019, 12:08
Η νέα πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου
|INTIMEnews

Γιατί η Θάνου έριξε πρόστιμο €88.000 σε ΜRB και Focus Bari

Protagon Team Protagon Team 31 Ιανουαρίου 2019, 12:08

Στην επιβολή προστίμου, ύψους 87.953,30 ευρώ, στις εταιρείες Focus Bari και ΜRB Hellas προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συνεργασία τους σε διαγωνισμό για τη διενέργεια μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττική.

Αναλυτικά, πως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ανεξάρτητη Αρχή που τελεί πια υπό την ηγεσία της Βασιλικής Θάνου, με την υπ’ αριθ. 620/2015 απόφασή της, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι εταιρίες «FOCUS BARI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.» και «MRB HELLAS Γραφείο Έρευνας Αγοράς Α.Ε.» παραβίασαν το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο μεταξύ τους συνεργασίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη διενέργεια μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττική (συμφωνία οριζόντιας συνεργασίας για την από κοινού συμμετοχή σε διαγωνισμό), συνομολογώντας δύο όρους οι οποίοι υπερέβαιναν το αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς της ανωτέρω συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην κοινοπραξία τους, (α) θα συμμετέχουν από κοινού και για αόριστο χρόνο σε διαγωνισμούς διενέργειας μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττική, χωρίς να επιτρέπεται η διεκδίκηση ή ανάληψη οποιουδήποτε έργου σχετικού με την μέτρηση ραδιοφωνικής ακροαματικότητας Αττικής αυτοτελώς από κάθε εταιρία ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και (β) η MRB δεν θα δραστηριοποιηθεί στη μέτρηση ακροαματικότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε κατά πλειοψηφία στις δύο εταιρίες συνολικό πρόστιμο ύψους 87.953,30 ευρώ