Σφυρίδα καταπίνει ολόκληρο –ζωντανό- καρχαρία

17 Ιουλίου 2019, 10:31
https://www.youtube.com/watch?v=uOx3SjGCtEw