261
|

Τράπεζα Πειραιώς: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG

Protagon Team Protagon Team 7 Φεβρουαρίου 2023, 12:09

Τράπεζα Πειραιώς: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG

Protagon Team Protagon Team 7 Φεβρουαρίου 2023, 12:09

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της Marfin Investment Group A.E. (ΜΙG), οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της, υποβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση της συμμετοχής της στο 36%.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings A.E, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε 47.242.062 μετοχές της Marfin Investment Group A.E. («ΜΙG»), με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στη MIG να ανέλθει σε 340.308.728 μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,22% επί του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία.

Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της.

Η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG –τονίζεται στην ανακοίνωση– είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών μας και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων μας.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της MIG, την 6.2.2023 καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η μεταβίβαση 36.319.908 μετοχών εκδόσεως της Εκδότριας προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» κατόπιν του από 5.2.2023 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης και μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.».

Κατόπιν τούτου, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χ.Α. «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», ανήλθε του ορίου του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια και πλέον κατέχει 340.308.728 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,2219% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News