783
|

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 270 εκατ. ευρώ το 2019

Protagon Team Protagon Team 31 Μαρτίου 2020, 17:06

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 270 εκατ. ευρώ το 2019

Protagon Team Protagon Team 31 Μαρτίου 2020, 17:06

Καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους 270 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, έναντι 185 εκατ. ευρώ το 2018, με κεφαλαιακό απόθεμα άνω των 2 δισ. ευρώ και ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν το 2019 κατά +2% σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες +9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση, τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση και τα έσοδα προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά +6% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση.

Η τράπεζα ανακοίνωσε έξοδο προβλέψεων 1,9% επί των δανείων μετά από προβλέψεις και καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους 270 εκατ. ευρώ, έναντι 185 εκατ. ευρώ το 2018. Επίσης οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, εν μέσω κρίσης κορονοϊού, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη εργαζομένων και πελατών σε σχέση με τον Cοvid-19, ενώ αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας, την επιχειρηματική συνέχεια και την υποστήριξη των πελατών της Πειραιώς.

Ενας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται από το σπίτι (τρεις στους τέσσερις είναι ο αντίστοιχος δείκτης για τις κεντρικές υπηρεσίες), και παράλληλα προωθείται η ψηφιακή τραπεζική και γίνεται εντατική προετοιμασία για χρηματοοικονομική υποστήριξη μέσω στοχευμένων λύσεων προς τους πελάτες.

Εξυγίανση ισολογισμού

Η Πειραιώς κάνει εντατική προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής» και με οργανική βελτίωση.

Ενδεικτικά, για 17ο συνεχόμενο τρίμηνο εμφάνισε μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 4ο τρίμηνο 2019. Σημειώθηκε μείωση ΜΕΑ κατά 3 δισ. ευρώ το 2019, στα 24,5 δισ. ευρώ. Το Σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης των ΜΕΑ.

Εν τω μεταξύ, είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους 7 δισ. ευρώ (~€5 δισ. “Vega”, ~€2 δισ. “Phoenix”). Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς υποστηρίζει το σχέδιο μείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η κεφάλαιακή θέση και το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας.

Εδώ σημειώνεται η έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2020, ο Δείκτης CET-1 στο 14,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,8% proforma για το Tier 2 του Φεβρουαρίου 2020.

Το κεφαλαιακό απόθεμα διαμορφώνεται σε 2,3 δισ. ευρώ πάνω από την ελάχιστη Συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση 11,75% για το 2020, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανέρχεται σε 79%, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 117% στο τέλος 2019 και οι καταθέσεις πελατών ενισχυμένες κατά +6% σε ετήσια βάση.

Ο Γιώργος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι το 2019 ήταν έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Αλλά το κατά πόσο οι θετικές εξελίξεις θα καταφέρουν να συντηρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες συνθήκες.

«Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Χαντζηνικολάου, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, της επιτρέπουν να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση και να συνεχίσει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στους πελάτες.

«Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών, όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού.

»Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων της και της κοινωνίας εν γένει» αναφέρει.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Πειραιώς, η JP Morgan διατήρησε την τιμή-στόχο των 4,2 ευρώ και τη σύσταση overweight για τη μετοχή της Τράπεζας.

Οπως αναφέρει ο οίκος, τα κέρδη ύψους 270 εκατ. ευρώ το 2019 «μεταφράζονται» σε απόδοση έγχαρτων ιδίων κεφαλαίων 5,1%.

Εάν εξαιρεθούν τα έκτακτα στοιχεία (και κυρίως τα κέρδη 351 εκατ. από την πώληση της μονάδας ΝPL στην Intrum), η προ φόρων απόδοση ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 1,1%.

Η JP Morgan θεωρεί ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της DG Comp για πιο ελαστικό πλαίσιο όσον αφορά στις κρατικές χορηγήσεις θα δημιουργήσει περιθώρια για πιθανές συζητήσεις αναφορικά με το νόμο για την αναβαλλόμενη φορολογία καθώς και τα CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ της τράπεζας, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο φιλικές λύσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα.