Και τώρα… «ναι σε όλα!»

Το δεύτερο μνημόνιο της πρώτης φοράς Αριστερά βρίσκει υπουργούς και βουλευτές της αντιμέτωπους με ηρωικές διακηρύξεις του πρόσφατου παρελθόντος. Θα ψηφίσουν,...

Αγγελος Κωβαίος
15 Μαΐ15 Μαΐου 2017, 13:20