618
«Ο Πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης, σε συνεργασία με κρίσιμους κρίκους, σφετεριζόμενοι την ιδιότητα τους ως οργάνων του κράτους, επιχειρούν να ασκήσουν αρμοδιότητες που ανήκουν μόνο στη δικαστική εξουσία» είχε καταγγείλει ο Βαγγέλης Βενιζέλος | INTIMEnews

Υπόθεση Νοvartis: Οταν ο Βενιζέλος μιλούσε από το βήμα της Βουλής για «εσχάτη προδοσία»

Protagon Team Protagon Team 3 Ιανουαρίου 2019, 09:05
«Ο Πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης, σε συνεργασία με κρίσιμους κρίκους, σφετεριζόμενοι την ιδιότητα τους ως οργάνων του κράτους, επιχειρούν να ασκήσουν αρμοδιότητες που ανήκουν μόνο στη δικαστική εξουσία» είχε καταγγείλει ο Βαγγέλης Βενιζέλος
|INTIMEnews

Υπόθεση Νοvartis: Οταν ο Βενιζέλος μιλούσε από το βήμα της Βουλής για «εσχάτη προδοσία»

Protagon Team Protagon Team 3 Ιανουαρίου 2019, 09:05

Οι καταγγελίες του τέως προστατευόμενου μάρτυρα και εν μία νυκτί κατηγορούμενου στην υπόθεση Novartis και οι συνεχείς ανατροπές μέσω της απροκάλυπτης εργαλειοποίησης των θεσμών ώστε «να βγει ρε παιδί μου κάτι», επαναφέρουν στο προσκήνιο όσα είχε πει τον Φεβρουβάριο ο Βαγγέλης Βενιζέλος περί διώξεων για εσχάτη προδοσία από την επόμενη Βουλή».

Από το βήμα της Βουλής, ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε μιλήσει τότε «για σφετερισμό της ιδιότητας του κρατικού οργάνου για να αλλοιωθούν οι θεσμοί του κράτους δικαίου», κάτι που συνιστά τυπική παραβίαση του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα.

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα της αγόρευσης του κ. Βενιζέλου στη Βουλή:

«Ο Πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης, σε συνεργασία με κρίσιμους κρίκους, σφετεριζόμενοι την ιδιότητα τους ως οργάνων του κράτους, χρησιμοποιώντάς την δηλαδή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο Σύνταγμα και τον νόμο, επιχειρούν να ασκήσουν αρμοδιότητες που ανήκουν μόνο στη δικαστική εξουσία, επιδιώκουν να καθοδηγήσουν, να υποκαταστήσουν ή να προκαταλάβουν τα αρμόδια εισαγγελικά και δικαστικά όργανα και κατά τον τρόπο αυτό να αλλοιώσουν θεμελιώδεις αρχές και θεσμούς του πολιτεύματος, δηλαδή τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Δεν εννοώ, εξηγούσε, για εσχάτη προδοσία σε βάρος της χώρας αλλά εδώ η εσχάτη προδοσία νοείται ως κατάλυση των θεσμών του πολιτεύματος με τη συνεργασία πολιτικών και δικαστικών παραγόντων με πρωτοβουλία των πολιτικών παραγόντων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα αναφέρονται τα εξής:

«1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης:

Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα,

Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας:

α) να παρεμποδίσει κάποιoν απ’ αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και

β) να μεταβάλλει το πολίτευμα του Κράτους.

2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου:

α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού,

β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή,

γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέβαλε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό. 3. Οποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με [θάνατο ή] ισόβια κάθειρξη».

Στο Αρθρο 134Α διευκρινίζεται ότι θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου:

α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή,*

β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια,*

γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης,*

δ) η αρχή του πολυκομματισμού,*

ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα,*

στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους,*

ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, και

η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα».

Η απάθεια όμως έναντι όσων εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρα Μανιαδάκη και τη μετατροπή του από αξιόπιστο μάρτυρα σε κατηγορούμενο, μόνο υπερβολική δεν καθιστά την επίκληση του εν λόγω άρθρου από τον Βαγγέλη Βενιζέλο πριν από σχεδόν έναν χρόνο στη Βουλή (δείτε ολόκληρη την παρέμβασή του στο βίντεο που ακολουθεί).

 

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News