896
Aλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαστραυρώσουν τα ξίφη τους για τη συμφωνία το πρωί της Παρασκευής | ΙΝΤΙΜΕnews

Την Παρασκευή η ενημέρωση της Βουλής για τη συμφωνία – Τι θα γίνει με την πρόταση μομφής

Protagon Team Protagon Team 13 Ιουνίου 2018, 17:22
Aλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαστραυρώσουν τα ξίφη τους για τη συμφωνία το πρωί της Παρασκευής
|ΙΝΤΙΜΕnews

Την Παρασκευή η ενημέρωση της Βουλής για τη συμφωνία – Τι θα γίνει με την πρόταση μομφής

Protagon Team Protagon Team 13 Ιουνίου 2018, 17:22

Για τις 10 το πρωί της Παρασκευής ορίστηκε η συνεδρίαση της Βουλής με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος από τον Πρωθυπουργό σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας για την ΠΓΔΜ.

Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία φέρεται αποφασισμένη να καταθέσει πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, η οποία, ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα κατατεθεί πριν από την ψήφιση των προαπαιτουμένων από τη Βουλή, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

Εάν τελικά η πρόταση μομφής υποβληθεί κατά τη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει αμέσως στη συζήτηση της πρότασης μομφής ή θα την αναβάλει για μία ή δύο το πολύ ημέρες, όπως έχει το δικαίωμα.

Βάσει του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής για την κατάθεση της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης ή μέλους της απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον 50 βουλευτών.

«Ιδού η Ρόδος…» λέει το Μαξίμου

Στο Μαξίμου πάντως δεν διστάζουν να ρίξουν το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως προκύπτει και από την απάντηση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού στις αιτιάσεις της Πειραιώς περί νομιμοποίησης του Αλέξη Τσίπρα να υπογράψει τη συμφωνία.

«Ο κ.Τσίπρας δεν νομιμοποιείται καν να την υπογράψει, καθώς δεν διαθέτει τη στήριξη της κυβέρνησης του» υποστηρίζε σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η ΝΔ και επαναλάμβανε ότι «ο Πρωθυπουργός οφείλει να επιβεβαιώσει άμεσα στη Βουλή ότι διαθέτει την εξουσιοδότηση της πλειοψηφίας των βουλευτών πριν δεσμεύσει τη χώρα με μια επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα συμφωνία». 

Ζητούσε επίσης να της αποσταλεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. «Τι άραγε φοβάται η κυβέρνηση και καθυστερεί να το στείλει; Είναι αδιανόητο η μόνη ενημέρωση που έχουν τα πολιτικά κόμματα και οι πολίτες να προέρχεται από ένα non paper του Μαξίμου» κατέληγε η ανακοίνωση της Πειραιώς.

«Η ΝΔ έχει μπερδευτεί. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα και εξουσία να υπογράφουν διεθνείς συμβάσεις. Εάν η ΝΔ αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δεν έχει παρά να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και να λάβει την απάντηση που της αρμόζει από την κυβερνητική πλειοψηφία» απάντησε λίγο αργότερα το Μαξίμου, προκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε πρόταση μομφής.

Τι προβλέπει το άρθρo 142 του Κανονισμού της Βουλής

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την κυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των βoυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό βoυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην κυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της, με oνoμαστική ψηφoφoρία πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo βoυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo βoυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά, η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.

Η διαδικασία της ενημέρωσης την Παρασκευή

Το αίτημα ενεργοποίησης του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής για την ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας σχετικά με τη συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ για το ονοματολογικό κατατέθηκε λίγο πριν τις 17.00 από τον Πρωθυπουργό στον πρόεδρο της Σώματος, Νίκο Βούτση.

Σύμφωνα με το άρθρο, «για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της Βουλής, η κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση».

Το αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους διατυπώνεται στον πρόεδρο της Βουλής και γνωστοποιείται από αυτόν στους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της.

Το πλαίσιο της συζήτησης προσδιορίζεται στο ίδιο άρθρο, το  πιθανότερο ωστόσο είναι ότι το προεδρείο δεν θα κινηθεί με τη στενή εφαρμογή του, ως προς τους προβλεπόμενους χρόνους ομιλιών, που έχουν ως εξής:

«H ανακοίνωση ή δήλωση της κυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον Πρωθυπουργό σε οποιαδήποτε συνεδρίαση νομοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.

Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης μπορούν να αναπτύξουν αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της κυβέρνησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ’ ανώτατο όριο για τον καθένα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συζήτηση τον αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμενος απ’ αυτόν.

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στις απόψεις των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.

Η δευτερολογία των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ομιλεί τελευταίος, τα πέντε (5) λεπτά της ώρας».