338
|

Πανελλαδικές 2021: Καθορίστηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ

Protagon Team Protagon Team 26 Φεβρουαρίου 2021, 21:24

Πανελλαδικές 2021: Καθορίστηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ

Protagon Team Protagon Team 26 Φεβρουαρίου 2021, 21:24

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας ορίστηκε η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Αντίστοιχα πρόκειται για τις τιμές 0,80 και 1,20 αντιστοίχως. Ως συντελεστής της ΕΒΕ, σύμφωνα με την απόφαση, μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του διαστήματος μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Σε ό,τι αφορά τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ ορίζονται οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως. Ως συντελεστής της ΕΒΕ μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, όπως ανέφερε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, έγινε για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, για τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών, για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών και για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Για παράδειγμα, όπως ανέφερε το esos.gr, η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα επιστημονικό πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέσει το τμήμα.

Εάν έχει θέσει συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12, εάν έχει θέσει συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Eάν ένα επιστημονικό πεδίο έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News