Αδειοι δρόμοι, έρημα μνημεία, κλειστά μαγαζιά: η Νέα Υόρκη σε lockdown

31 Μαρτίου 2020, 18:23