354
Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στον Ταύρο | Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ: Ημερίδα για τα μεταλλεία του 19ου-20ου αιώνα

Protagon Team Protagon Team 14 Νοεμβρίου 2019, 17:43
Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στον Ταύρο
|Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ: Ημερίδα για τα μεταλλεία του 19ου-20ου αιώνα

Protagon Team Protagon Team 14 Νοεμβρίου 2019, 17:43

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ/ΙΤΕ) συνδιοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με τίτλο Μεταλλευτικά τοπία και επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο, 19ος-20ός αιώνας, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 10:00-16:00, στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Η ημερίδα έχει στόχο τη χαρτογράφηση αρχειακών διαθεσιμοτήτων και την παρουσίαση πρόσφατων ερευνών σχετικά με την εξορυκτική δραστηριότητα και τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο. Οι εισηγήσεις θα παρουσιάσουν συναφή αρχειακά σύνολα καθώς και μελέτες περίπτωσης για τα μεταλλεία υπό οθωμανική κυριαρχία και τις πρώτες απόπειρες εξορυκτικής δραστηριότητας στο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα, σε περιοχές όπως η Εύβοια, το Λαύριο, η Σέριφος, η Σαντορίνη.

Εργάτες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στα μεταλλεία λευκολίθου Βάβδου Χαλκιδικής, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Δανείων

Ακόμη, θα ανιχνευθούν διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα και δίκτυα τεχνογνωσίας στον εξορυκτικό-μεταλλευτικό κλάδο και οι μετασχηματισμοί που γνώρισε η εργασία και η διαμόρφωση των μεταλλευτικών τοπίων. Θα παρουσιαστούν, επίσης, μελέτες περίπτωσης σχετικά με τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, η οποία υποστηρίχθηκε από την αμερικανική βοήθεια.

Η ημερίδα οργανώνεται και ως αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος του ΙΜΣ/ΙΤΕ «ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ-Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου», ερευνητική δράση «Τόποι και τοπία εξορυκτικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, 19ος-20ός αιώνας», το οποίο υπάγεται στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι δύο κάμινοι καυστικής μαγνησίας στις εγκαταστάσεις φρίξεως λευκολίθου στα Μεταλλεία Βάβδου Χαλκιδικής, από τη μελέτη με τίτλο Οι λευκόλιθοι Βάβδου: κοιτασματολογική και μεταλλευτική μελέτη, του Μηχανικού Μεταλλειολόγο Κ. Ζάχο, 1956, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Δανείων

Η ημερίδα συνδυάζεται με έκθεση συναφούς αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Επιθυμητή η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418011 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00-17:00)

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος, Τηλ: 210 3418051,  www.piop.gr

Facebook: Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς