482
Ο Πούτιν σε στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον υπουργό Αμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου | Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Ψάρεμα, ηλιοθεραπεία, κολύμπι: μια μέρα του Πούτιν στη Σιβηρία

Protagon Team Protagon Team 5 Αυγούστου 2017, 17:54
Ο Πούτιν σε στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον υπουργό Αμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου
|Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Ψάρεμα, ηλιοθεραπεία, κολύμπι: μια μέρα του Πούτιν στη Σιβηρία

Protagon Team Protagon Team 5 Αυγούστου 2017, 17:54

Πολιτικά σχόλια, προειδοποιήσεις για το περιβάλλον, αλλά και διακοπές με προβολή της σκηνοθετημένης εικόνας του δυναμικού ηγέτη είχε η επίσκεψη του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σιβηρία.

Αρχικά ήταν οι προειδοποιήσεις για τον «θησαυρό που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα», τη λίμνη Βαϊκάλη. Χαρακτηρισμένη μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ, είναι η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, με νερά που φτάνουν τα 1.700 μέτρα σε βάθος.

Τόπος αναψυχής, που  απόλαυσε και ο πρόεδρος εξάλλου, η λίμνη για δεκαετίες δέχεται πάσης φύσεως λύματα, οικιακά και εργοστασιακά, παρά τις προσπάθειες να μείνει όσο το δυνατόν ανέπαφη.

Η Βαϊκάλη ανήκει σε όλο τον πλανήτη, τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος εξάλλου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Προειδοποίησε μάλιστα για την ανεύθυνη οικονομική δραστηριότητα γύρω από αυτήν.

Αυτά στο πολιτικό κομμάτι, γιατί δίπλα στο ωφέλιμο ο πρόεδρος Πούτιν απόλαυσε και το τερπνό. Το ότι δεν ήταν τίποτα άλλο από σπορ και χαλάρωση – συνοδεία φωτογράφων φυσικά.

Το πρόγραμμα είχε ηλιοθεραπεία…

putin-sun
(Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS)

… ψαραντούφεκο

…και ψάρεμα με καλάμι έστω και χωρίς φοβερές επιδόσεις:

(Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS)

Η αλήθεια είναι ότι άλλοι, όπως ο Βίκτορ Ζίμιν που είναι κυβερνήτης της περιοχής, τα πήγαν καλύτερα:

TYVA REPUBLIC, RUSSIA - AUGUST 5, 2017: Viktor Zimin (L), head of the Republic of Khakassia, and Sholban Kara-ool, head of the Republic of Tyva, fishing. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Òûâà. 5 àâãóñòà 2017. Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ Âèêòîð Çèìèí è ãëàâà Ðåñïóáëèêè Òûâà Øîëáàí Êàðà-îîë (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ ðûáàëêè. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
(Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS)

Αλλά και ο Πούτιν δεν γύρισε με άδειο πιάτο, όπως συνήθως γυρνούν οι ψαράδες:

TYVA REPUBLIC, RUSSIA - AUGUST 5, 2017: Russia's President Vladimir Putin fishing in a mountain lake. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Òûâà. 5 àâãóñòà 2017. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ðûáàëêè íà êàñêàäå ãîðíûõ îçåð. Ïðåçèäåíò ïðîâåë îòïóñê ñ 1 ïî 3 àâãóñòà. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Τελικά, τι καλύτερο από μερικές απλωτές μέσα στην συγκλονιστική φύση της Σιβηρίας:

TYVA REPUBLIC, RUSSIA - AUGUST 5, 2017: Russia's President Vladimir Putin on vacation. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Òûâà. 5 àâãóñòà 2017. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ îòäûõà. Ïðåçèäåíò ïðîâåë îòïóñê ñ 1 ïî 3 àâãóñòà. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Φαίνονται αυτά λίγο στημένα; Ενδεχομένως, ναι.

Τα συνηθίζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, άλλωστε, οι επιδείξεις δυναμισμού και ανδρισμού, αλλά και αποφασιστικότητας και με μια μεγάλη δόση μιλιταρισμού είναι από τα βασικά δομικά στοιχεία της εικόνας του και η ροή των καλοφτιαγμένων φωτογραφιών από τα ειδυλλιακά τοπία της Σιβηρίας θα συνεχίζεται για τα καλά…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News