691
To POS στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του νέου φορολογικού νομοσχεδίου: το όριο για συναλλαγές με μετρητά κατέβηκε στα 300 ευρώ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Φορολογικό νομοσχέδιο με ελαφρύνσεις και δεσμεύσεις

Protagon Team Protagon Team 7 Νοεμβρίου 2019, 23:12
To POS στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του νέου φορολογικού νομοσχεδίου: το όριο για συναλλαγές με μετρητά κατέβηκε στα 300 ευρώ
|ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Φορολογικό νομοσχέδιο με ελαφρύνσεις και δεσμεύσεις

Protagon Team Protagon Team 7 Νοεμβρίου 2019, 23:12

Με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το βράδυ της Πέμπτης 7 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο («Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο») τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και, σχετικώς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η εν λόγω διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι με αυτό γίνονται πράξη οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και επιτυγχάνονται διακηρυγμένοι στόχοι, όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας, η προσέλκυση επενδύσεων, κ.ά.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεμελιώνεται «η οικονομική αναγέννηση της Ελλάδας».

Οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν: α)μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων (από το 28% στο 24%), καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% (από 24%) για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα, β) καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, γ) μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά Πρόσωπα (για το 2018).

Ακόμη, αναπροσαρμόζονται οι μειώσεις από τον φόρο εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία, και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων: α) αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως του αριθμού των, β) απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% (ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας), γ) μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη (από το 24% στο 13%, δ) μειώνεται ο ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα (από το 24% στο 13%).

Προσέλκυση επενδύσεων

Στα κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων η κυβέρνηση εισάγει απλούστευση της νομοθεσίας για τη φορολογική κατοικία ενώ θεσπίζει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης κατ’ αποκοπήν φόρο στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ. Επίσης μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή Νομικών Προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Οικοδομή, επισκευές, μεταφορές

Αναστέλλονται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων, ενώ εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών. Επίσης εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: δέσμη μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

Εταιρική ευθύνη

Ενισχύεται η εταιρική ευθύνη και οι παροχές στους εργαζομένους ως εξής: με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Το ηλεκτρονικό χρήμα

Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν:

-Μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

-Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Επιπροσθέτως πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέρω:

  1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.
  2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%.
  3. Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 €.
  4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογουμένους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση).