469
Οι μάσκες αυτές είναι υποχρεωτικές στα σούπερ μάρκετ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις εκκλησίες | Shutterstock

Υπ. Ανάπτυξης: Πώς θα αποφύγουμε την αγορά μάσκας-μαϊμού ΚΝ95 και FFP2

Protagon Team Protagon Team 19 Ιανουαρίου 2022, 13:21
Οι μάσκες αυτές είναι υποχρεωτικές στα σούπερ μάρκετ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις εκκλησίες
|Shutterstock

Υπ. Ανάπτυξης: Πώς θα αποφύγουμε την αγορά μάσκας-μαϊμού ΚΝ95 και FFP2

Protagon Team Protagon Team 19 Ιανουαρίου 2022, 13:21

Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, και στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η επιλογή των μέσων υψηλής προστασίας της αναπνοής (μάσκες FFP2 ή ΚΝ95) πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μάσκες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή εποπτείας και ελέγχου των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού ως προς τα ακόλουθα σημεία.

Πριν από την αγορά της μάσκας FFP2

Θα πρέπει οι καταναλωτές να βεβαιωθούν ότι η μάσκα και η συσκευασία της φέρουν οπωσδήποτε τη σήμανση «CE» με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Με την εν λόγω σήμανση, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η μάσκα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ.

Η σήμανση «CE» θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν τετραψήφιο αριθμό, που προσδιορίζει τον οργανισμό πιστοποίησης της μάσκας (κοινοποιημένος οργανισμός-Notified Body –NB). O κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης της μάσκας.

Επί της μάσκας, πρέπει, επιπλέον της σήμανσης CE, να αναγράφονται οι παρακάτω επισημάνσεις:

 1. Η ταυτότητα/διακριτικός τίτλος/ εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
 2. Το όνομα/ο τύπος του προϊόντος
 3. Ο αριθμός και η έκδοση του προτύπου EN 149:2001+A1:2009
 4. Η κατηγορία FFP2, που δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 95%. Η επιλογή της FFP2 δεν αποκλείει την κατηγορία FFP3, που δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 99%)
 5. Η ένδειξη ΝR (Non Reusable – Μιας χρήσης) ή R (Reusable – Πολλαπλών χρήσεων)

+

Πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένη. Η συσκευασία, πρέπει, πέραν του CE και του τετραψήφιου αριθμού, να φέρει τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 1. Ημερομηνία παραγωγής και διάρκεια ζωής του προϊόντος
 2. Οδηγίες χρήσης/προφυλάξεις ασφαλείας/προειδοποιήσεις στα ελληνικά, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Εναλλακτικά οι οδηγίες μπορούν να εσωκλείονται στη συσκευασία.
 3. Στοιχεία κατασκευαστή
 4. Στοιχεία εισαγωγέα όταν προέρχεται από τρίτη χώρα
 5. Αριθμό και έκδοση προτύπου (EN 149:2001+A1:2009)
 6. Κατηγορία FFP2
 7. Επισήμανση ΝR ή R
 8. Ονομα/τύπο προϊόντος

Μάσκες προστασίας της αναπνοής που φέρουν την ένδειξη ΚΝ95 ή Ν95 υποδηλώνοντας συμμόρφωση με το εθνικό πρότυπο Κίνας GB2626-2019 ή 2006 και το εθνικό πρότυπο Αμερικής NIOSH-42CFR84 αντίστοιχα, επιτρέπεται να διατίθενται για χρήση στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE και τις λοιπές επισημάνσεις.

Οι καταναλωτές, για ευνόητους λόγους, πρέπει να αποφεύγουν την προμήθεια μεμονωμένων μασκών, όταν η συσκευασία τους δεν φέρει τις παραπάνω επισημάνσεις και αποτελεί περιεχόμενο μεγαλύτερης συσκευασίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε στενή συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, ελέγχει συστηματικά την εισαγωγή μασκών από τρίτες χώρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News