Η στρατηγική της «ισλαμοφοβίας»

Στην αρχή είναι η αντίδραση στην κατασκευή ενός τζαμιού. Γρήγορα η αντίδραση εξελίσσεται σε αντίσταση, μετά σε βία και σε κηρύγματα μίσους. Η ισλαμοφοβία χτυπά την πόρτα της Γερμανίας.