Κίνα: Το χέρι ενός μικρού παιδιού εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενες σκάλες

11 Ιουλίου 2019, 16:17
https://www.youtube.com/watch?v=flqNq9eOckk