Κίνα: Το χέρι ενός μικρού παιδιού εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενες σκάλες

11 Ιουλίου 2019, 16:17