Πελάτης εξουδετέρωσε ληστή κοσμηματοπωλείου

29 Ιανουαρίου 2018, 15:15
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NHe_-HZDmtc