Οι φωτιές στην Αυστραλία από το Διάστημα

20 Ιανουαρίου 2020, 16:45