Ο σιδηροδρομικός σταθμός στην Ουψάλα έγινε… λίμνη

31 Ιουλίου 2018, 17:16
https://www.youtube.com/watch?v=beE7FeFpCFw