Λουόμενοι σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να σώσουν κολυμβητές

8 Αυγούστου 2018, 17:32
https://www.youtube.com/watch?v=I5RKLe7_Uu8