Κατεδάφιση γέφυρας 78 ετών στην Νέα Υόρκη

2 Οκτωβρίου 2017, 17:40