Μπορεί η Ελλάδα να γίνει παγκόσμιος ιατρικός συνεδριακός προορισμός;

1 Μαρτίου 2016, 11:03