245 άτομα έκαναν ταυτόχρονα μπάντζι τζάμπινγκ

24 Οκτωβρίου 2017, 18:02