Ζητούν άσυλο, συναντούν ταλαιπωρία, βρίσκουν βοήθεια

Αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα: εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο, συνδυαστικά με πρόγραμμα παροχής νομικής υποστήριξης ανθρώπων που διαβιούν σε καθεστώς δρόμου, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση HumanRights360 εργάζεται συστηματικά για την μετ΄ εμποδίων ένταξη τους στην ελληνική καθημερινότητα