Το ταξίδι των θησαυρών της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Πώς μεταφέρεις δεκάδες χιλιάδες σπάνια βιβλία; Πόσο δέος προκαλεί και μόνο η σκέψη να μετακινήσεις τη «Χάρτα του Ρήγα» ή έναν κώδικα των Τεσσάρων Ευαγγελίων; Το έργο της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης από τα δύο κτίρια των Αθηνών (το κεντρικό, Βαλλιάνειο, στην Πανεπιστημίου 32 και εκείνο του Βοτανικού) στο ΚΠΙΣΝ, εκτός από ιστορικών διαστάσεων, είναι και μια απίστευτα λεπτομερής διαδικασία. Απαίτησε τρία χρόνια προετοιμασίας, ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει τρεις ολόκληρους μήνες