408
|

Ζήτημα νομιμότητας για τη «λίστα Πέτσα ΙΙ» από τον ΣΥΡΙΖΑ – Ερώτηση στη Βουλή

Protagon Team Protagon Team 1 Οκτωβρίου 2020, 14:50

Ζήτημα νομιμότητας για τη «λίστα Πέτσα ΙΙ» από τον ΣΥΡΙΖΑ – Ερώτηση στη Βουλή

Protagon Team Protagon Team 1 Οκτωβρίου 2020, 14:50

Ζήτημα νομιμότητας για την ενημερωτική καμπάνια «Μένουμε Ασφαλείς» εγείρουν 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν στη Βουλή.

Οπως επισημαίνουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εδώ και μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί τους όρους της σύμβασης, με απευθείας ανάθεση, για τη νέα καμπάνια ενημέρωσης για τον κορονοϊό, τονίζοντας την ανάγκη κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών, δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο κείμενο της ερώτησης, «η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθέτησε την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ενημέρωσης του κοινού (Α’76/03.04.2020), στο πλαίσιο της καμπάνιας για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Το ύψος της δαπάνης, για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, ανέρχεται στο εκτιμώμενο ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Στις 06.04.2020 συνάφθηκε απευθείας σύμβαση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία “Initiative Media Α.Ε.”, η οποία για τις υπηρεσίες ορίστηκε ότι θα λάβει 420.000 ευρώ.

»Στις 23.09.2020 η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τα έκτακτα μέτρα για τον “Ιανό”, όπου προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρ. 11). Ωστόσο, δεν αιτιολογείται επαρκώς καθώς η κυβέρνηση της ΝΔ είχε μήνες στη διάθεση ώστε να προετοιμάσει διαγωνιστική διαδικασία».

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν αντίγραφο του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των Υπηρεσιών που έλαβε το υπουργείο ως αναθέτουσα αρχή από την ανάδοχο εταιρεία και θέτουν τα εξής ερωτήματα στους συναρμόδιους υπουργούς:

1. Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να παρακάμψει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίων συμβάσεων παρά την αντίθετη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

2. Ποια έρευνα διενεργήθηκε και πως τεκμηριώνεται η μοναδικότητα ως προς τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας «Initiative Media A.E.»;

3. Παρεσχέθη τελικά εξουσιοδότηση στην ανάδοχο εταιρεία να διαπραγματευτεί, επί των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων ανακοίνωσης και προβολής;

4. Ποιο όργανο ορίστηκε εν τέλει ως αρμόδιο για την παρακολούθηση και έγκριση των υπηρεσιών του ανάδοχου;

5. Με ποια συγκεκριμένη διαδικασία διενεργήθηκαν ο έλεγχος και η έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος με βάση τα οποία έγινε η αποπληρωμή των ΜΜΕ που φιλοξένησαν τα σχετικά μηνύματα;

6. Πώς τεκμηριώνεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει μήνες από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας και ως εκ τούτου δεν είναι ένα γεγονός που δε θα μπορούσε να προβλεφθεί, ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την πρόταση της διάταξης του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών;

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News