418
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χρήστος Μεγάλου: «Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας»

Protagon Team Protagon Team 1 Φεβρουαρίου 2023, 19:33
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου
|ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χρήστος Μεγάλου: «Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας»

Protagon Team Protagon Team 1 Φεβρουαρίου 2023, 19:33

«Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023, αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης της στον οικονομικό κύκλο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς της. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2023 και εξής».

Τα δεδομένα αυτά υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών αυτή την εβδομάδα. Τα παραπάνω συνδυάζονται με τη θετική πορεία των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας και τις θετικές προοπτικές του Ομίλου για το 2023. 

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας.

Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023.

Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας για το τρέχον έτος περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία:

-Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή το 2023 άνω των 0,45 ευρώ, υψηλότερα έναντι εκτίμησης για άνω των 0,37 ευρώ το 2022 όπως αυτή επικοινωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2022.

-Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100μ.β. περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας.

-1,7 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

-Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. 

-Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6% και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%. 

-Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2,0%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις

– Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6% στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού. 

Η επιτυχής υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελλοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις. 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News