258
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες θα μοιράζονται τα έσοδά τους με το κράτος | airbnb.com

Χαράτσι στις μισθώσεις Airbnb – στο κράτος έως και το 45% των εσόδων

Protagon Team Protagon Team 25 Ιουλίου 2017, 09:08
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες θα μοιράζονται τα έσοδά τους με το κράτος
|airbnb.com

Χαράτσι στις μισθώσεις Airbnb – στο κράτος έως και το 45% των εσόδων

Protagon Team Protagon Team 25 Ιουλίου 2017, 09:08

Ο κύβος ερρίφθη και με το νόμο 4472/2017, που συνοδεύει το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο, από 1-1-2018 μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος φόρος για όσους νοικιάζουν το σπίτι τους μέσω Airbnb. Το ύψος του εν λόγω φόρου ανέρχεται στο 15% για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο και εκτινάσσεται στο 45%, αν το εισόδημα είναι πάνω από 35.001 ευρώ το χρόνο. Με άλλα λόγια σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες θα μοιράζονται τα έσοδα από τις ενοικιάσεις με το κράτος

Ειδικότερα, όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος», προβλέπεται ότι στο ετήσιο εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που αποκτά από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, θα επιβληθεί το 2018 φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων, δηλαδή με συντελεστές 15% από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, 35% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ και 45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 22% μέχρι τις πρώτα 20.000 ευρώ, 29% στο τμήμα από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, 37% στο τμήμα από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ και 45% στο τμήμα πάνω από τις 40.000 ευρώ.

Το εισόδημα που αποκτάται φέτος από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική και θα φορολογείται με συντελεστή 29%.