Τρεις νέες επενδύσεις (850.000 ευρώ) από το Uni.Fund

Η έμφαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας των ελληνικών ΑΕΙ