234
Οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να έχουν ενημέρωση και συνδρομή για την υποβολή της αίτησής τους και σε καταστήματα του δικτύου της τράπεζας | Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς: Πρόσκληση σε 25.000 δανειολήπτες να ενταχθούν στην προστασία α’ κατοικίας

Protagon Team Protagon Team 12 Σεπτεμβρίου 2019, 16:34
Οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να έχουν ενημέρωση και συνδρομή για την υποβολή της αίτησής τους και σε καταστήματα του δικτύου της τράπεζας
|Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς: Πρόσκληση σε 25.000 δανειολήπτες να ενταχθούν στην προστασία α’ κατοικίας

Protagon Team Protagon Team 12 Σεπτεμβρίου 2019, 16:34

Πρόσκληση υπαγωγής στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, απευθύνει η Τράπεζα Πειραιώς σε περίπου 25.000 πελάτες της που είναι δυνητικά επιλέξιμοι για να υπαχθούν στο νόμο 4605/2019.

Η Τράπεζα αποστέλλει στους δανειολήπτες της σχετικές επιστολές στις οποίες αναφέρεται ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ότι υπάρχει η δυνατότητα, έως τις 31/12/2019, να υποβάλουν αίτημα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Οι δανειολήπτες μπορούν να ενημερωθούν και να λάβουν βοήθεια για την υποβολή της αίτησής τους, από την ειδική τηλεφωνική γραμμή που έχει θέσει στη διάθεσή τους η Τράπεζα στον αριθμό 2103288300

Ενημέρωση και συνδρομή για την υποβολή της αίτησης θα μπορούν να λάβουν και σε καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς όπου εξειδικευμένα στελέχη θα τους παράσχουν κάθε βοήθεια ώστε να αξιοποιήσουν τα οφέλη του νόμου και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους, ενδεχομένως με συνεισφορά του Δημοσίου στο ποσό της μηνιαίας δόσης.

Όπως αναφέρεται στις επιστολές, σε πνεύμα καλής πίστης και με πρόθεση ειλικρινούς συνεργασίας, η Τράπεζα Πειραιώς, προσκαλεί τους δανειολήπτες να συνεργαστούν προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας εξωδικαστικής ρύθμισης για την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών τους.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα παρέχει παράλληλα στους δανειολήπτες της τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, μέσα από μια λίστα ευέλικτων προγραμμάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, με στόχο την εύρεση μιας αμοιβαίως επωφελούς λύσης.