430
Σταθμός διοδίων επί της Αττικής Οδού |

Τι απαντά η Αττική Οδός για τις αυξήσεις στα διόδια

Protagon Team Protagon Team 24 Ιουνίου 2019, 20:32
Σταθμός διοδίων επί της Αττικής Οδού |

Τι απαντά η Αττική Οδός για τις αυξήσεις στα διόδια

Protagon Team Protagon Team 24 Ιουνίου 2019, 20:32

Με εκτενέστατη ανακοίνωση, έξι σελίδων, η διοίκηση της Αττικής Οδού υπεραμύνεται των αυξήσεων στις τιμές των διοδίων, ενώ δίνει τη δική της εξήγηση για το κόστος συντήρησης του οδικού άξονα.

(Το σχετικό με τις νέες αυξήσεις στα διόδια κείμενο του Protagon εδώ.)

Για το ύψος των διοδίων επαναλαμβάνει πως η αύξησή τους αποτελεί «νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα» της εταιρείας «εκπορευόμενο από το Αρθρο 50.1.2. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ‘Αττική Οδός Α.Ε.’, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 16/12/1996, ο ελεύθερος και μονομερής καθορισμός του ύψους των διοδίων τελών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ανώτατη Τιμή Διοδίων Τελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα Άνω Συμβατικά Όρια Διοδίων Τελών (Α.Σ.Ο.Δ.Τ.). Σήμερα, το Α.Σ.Ο.Δ.Τ. ανέρχεται σε €3,77 (με ΦΠΑ), άρα τόσο η νέα ονομαστική τιμή διοδίου που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2019 (€3,00), όσο και αυτή που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2020 (€3,30), είναι σημαντικά χαμηλότερες του επιτρεπτού ορίου».

Στην Αττική Οδός ΑΕ υποστηρίζουν πως «χρήστες του δρόμου που πραγματοποιούν σήμερα τις διελεύσεις τους πληρώνοντας €2,80 με μετρητά και οι οποίοι από 1/7/19 θα κληθούν να πληρώνουν €3,00, μπορούν να διατηρήσουν το κόστος των διελεύσεών τους στα €2,80, αν εγγραφούν στο βασικό συνδρομητικό πρόγραμμα Express και λάβουν δωρεάν τον πομποδέκτη, γεγονός που θα τους απαλλάξει και από την ανάγκη καθημερινής συναλλαγής στα διόδια».

Η διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου επισημαίνει πως είχε ενημερώσει δύο φορές τους τελευταίους μήνες το υπουργείο Υποδομών για τις επικείμενες αυξήσεις χωρίς να υπάρξει αντίδραση από πλευράς του τελευταίου.

Για τα έσοδα και τα κέρδη της Αττικής Οδού, στην εταιρεία τονίζουν πως την τελευταία δεκαετία, «και μέχρι σήμερα, παρά τα ίδια χαμηλά επίπεδα διοδίων, η κυκλοφορία μειώθηκε δραστικά λόγω της οικονομικής κρίσης ανατρέποντας συνολικά την εικόνα και προκαλώντας μεγάλη συγκεντρωτική υστέρηση στα έσοδα εκ διοδίων σε σχέση με την πρόβλεψη, υστέρηση που υπερκέρασε το αρχικό πλεόνασμα εσόδων με αποτέλεσμα να φθάνει σήμερα σε συγκεντρωτικό έλλειμμα που πλησιάζει το 10%. Η υστέρηση στα έσοδα αντικατοπτρίζεται και στη μειωμένη απόδοση των μετόχων σε σχέση με τη συμβατικά ορισθείσα ως ανώτατη».

Τέλος, επαναλαμβάνουν όσα είχαν δηλώσει πριν από λίγες ημέρες για το κόστος συντήρησης. Υποστηρίζουν πως «η σύγκριση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης μεταξύ αυτοκινητοδρόμων είναι φυσικά άτοπη, ειδικά αν αντί ενός συνόλου κριτηρίων λαμβάνεται κατά περίπτωση ένα μόνο στοιχείο υπόψη όπως πχ το μήκος σε χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου, αφού κάθε δρόμος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά». Παρουσιάζουν, επίσης, μια σειρά δεικτών προκειμένου να αποδείξουν πως το κόστος συντήρησης δεν είναι όσο υψηλό παρουσιάζεται από όσους αντιδρούν στις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων.

• Ολη η ανακοίνωση εδώ