324
|

Τέλος στο χάσμα μεταξύ πραγματικών και διαφημιζόμενων ταχυτήτων στις συνδέσεις Ιντερνετ

Protagon Team Protagon Team 29 Νοεμβρίου 2020, 13:31

Τέλος στο χάσμα μεταξύ πραγματικών και διαφημιζόμενων ταχυτήτων στις συνδέσεις Ιντερνετ

Protagon Team Protagon Team 29 Νοεμβρίου 2020, 13:31

Οι πάροχοι Ιντερνετ θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες.

Οπως αναφέρει η kathimerini.gr, δεδομένου ότι η ταχύτητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση του καλωδίου χαλκού από το καφάο έως την τηλεφωνική πρίζα ή το είδος του ρούτερ που χρησιμοποιείται, δηλαδή από σειρά πολλών και διαφορετικών παραγόντων που επιδέχονται… ερμηνεία, τα προβλήματα χαμηλών ταχυτήτων επιλύονται συνήθως μέσω της αναβάθμισης του πελάτη σε διαφορετικό πρόγραμμα.

Πλέον, οι πάροχοι Ιντερνετ θα ενημερώνουν τους συνδρομητές των σταθερών δικτύων για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι μόνο για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες.

Η ενημέρωση, που περιλαμβάνει τόσο τους νέους όσο και τους υφιστάμενους συνδρομητές, αφορά την ελάχιστη, τη μέγιστη και συνήθως τη διαθέσιμη ταχύτητα.

Για τον πάροχο (υπό την έννοια ότι επισείει το δικαίωμα του συνδρομητή για επανορθώσεις ή αποζημιώσεις), δεσμευτική είναι μόνο η ελάχιστη ταχύτητα. Και απόκλιση υπάρχει όταν η ταχύτητα που «πιάνει» ο συνδρομητής είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο.

Η ενημέρωση για τις ταχύτητες σύνδεσης αποτελεί μέρος των όρων της σύμβασης, ενώ ο συνδρομητής αποκτά δικαίωμα αποζημιώσεων ή επανορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα.

Οπως αναφέρει το kathimerini.gr, σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων του 30% για ADSL δίκτυα (καλώδιο χαλκού) και 20% για τις υπόλοιπες τεχνολογίες (π.χ. VDSL, οπτική ίνα προς το σπίτι-FTTH) από την τιμή της ελάχιστης ταχύτητας για την οποία ενημερώθηκε, ο συνδρομητής αποκτά και το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον το πρόβλημα δεν διορθωθεί εντός 30 ημερών.

Ο συνδρομητής αποζημιώνεται μέσω παροχής έκπτωσης στον λογαριασμό, επιλογής πακέτου με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα, ή της επιστροφής τμήματος ή συνόλου του παγίου, αφού πρώτα έχει υποβάλει παράπονα μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της κάθε εταιρείας, η οποία θα εκκινεί διαδικασία ελέγχου.

Οι πάροχοι οφείλουν να επικαιροποιούν τις τιμές των ταχυτήτων σύνδεσης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και οι συνδρομητές θα έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον υποβαθμίζονται οι ήδη παρεχόμενες ταχύτητες.