136
|

Συνεχίζεται η ενίσχυση του στρατεύματος: Προκήρυξη για 160 οπλίτες ειδικών δυνάμεων

Protagon Team Protagon Team 26 Οκτωβρίου 2020, 14:42

Συνεχίζεται η ενίσχυση του στρατεύματος: Προκήρυξη για 160 οπλίτες ειδικών δυνάμεων

Protagon Team Protagon Team 26 Οκτωβρίου 2020, 14:42

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε την Δευτέρα η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας με την οποία προκηρύσσονται 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς, για βραχεία περίοδο τριών ετών, µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών. Οι εν λόγω θέσεις έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 13 Νοεμβρίου (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα).

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1-1-1996 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News