522
Το Συμβούλιο της Επικρατείας | ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣτΕ: Δεκτό το αίτημα δύο αφγανών γυναικών να παραμείνουν στην Ελλάδα, παρά την αναστολή αιτήσεων ασύλου

Protagon Team Protagon Team 31 Μαρτίου 2020, 14:28
Το Συμβούλιο της Επικρατείας
|ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣτΕ: Δεκτό το αίτημα δύο αφγανών γυναικών να παραμείνουν στην Ελλάδα, παρά την αναστολή αιτήσεων ασύλου

Protagon Team Protagon Team 31 Μαρτίου 2020, 14:28

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος έκανε μερικώς δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής των τριών αφγανών γυναικών, οι οποίες ζητούσαν να «παγώσει» η από 2 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) σε εφαρμογή της οποίας δεν μπορούν να καταθέσουν αίτημα διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγες.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ΣτΕ έχουν προσφύγει τρεις Αφγανές οι οποίες έχουν συνολικά οκτώ ανήλικα παιδιά, η ηλικία των οποίων είναι από ολίγων μηνών έως και 15 ετών, ενώ μία εξ αυτών είναι έγκυος και η άλλη λεχώνα, και ζητούν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, απόφαση αναστολής και κύρια απόφαση κατά της εν λόγω ΠΝΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ΠΝΠ αναστέλλει για ένα μήνα (από 2.3.2020) την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

Ωστόσο, ο κ. Ράντος έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για δύο από τις τρεις Αφγανές (μαζί με τα παιδιά τους), ενώ απέρριψε ως προς την τρίτη.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣτΕ απέρριψε το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της από 2-3-2020 ΠΝΠ, «κατόπιν σταθμίσεως των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που υπαγόρευσαν την έκδοσή της, αλλά και διότι η πράξη αυτή, κυρωθείσα ήδη με τυπικό νόμο (ν. 4681/2020) και δεν είναι πλέον, από τη φύση της, δεκτική αναστολής εκτελέσεως».

Ακόμη, ο κ. Ράντος, απέρριψε το αίτημα των αφγανών γυναικών κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο ζητούσαν «να υποχρεωθεί η Διοίκηση να παραλάβει/καταγράψει τα αιτήματα ασύλου». Και αυτό: 1) γιατί η σχετική βλάβη την οποία επικαλούνται οι προσφεύγουσες στο ΣτΕ, απορρέει ευθέως από το νόμο και 2) γιατί η άρνηση παραλαβής, «ως αρνητική πράξη, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως».

Αντίθετα, ο ο πρόεδρος του ΣτΕ διέταξε –ως κατάλληλο προσωρινό μέτρο– να απέχει η διοίκηση από την αναγκαστική επιστροφή στη χώρα από την οποία προήλθαν, τόσο της εγκυμονούσας Αφγανής, όσο και της γυναίκας σε κατάσταση λοχείας, μαζί με τα παιδιά τους, καθώς οι δύο αυτές γυναίκες «αποδεδειγμένα εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά νόμο ευάλωτων προσώπων».

Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η νομική υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η οποία εκπροσωπεί της Αφγανές, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη ΠΝΠ είναι αντίθετη στη Σύμβαση της Γενεύης, στο άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελληνικό Σύνταγμα και στην αρχή της επαναπροώθησης προσφύγων και μεταναστών.

Η υπόθεση έχει εισαχθεί στην μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ και θα συζητηθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Το πλήρες κείμενο της προσωρινής διαταγής έχει ως εξής:

«Δέχεται εν μέρει.

Απορρίπτει το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της από 2-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, κατόπιν σταθμίσεως των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που υπαγόρευσαν την έκδοσή της, αλλά και διότι η πράξη αυτή, κυρωθείσα ήδη με τυπικό νόμο (ν. 4681/2020), δεν είναι πλέον, από τη φύση της, δεκτική αναστολής εκτελέσεως. Άλλωστε, οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται, πάντως, ως προδήλως βάσιμοι.

Απορρίπτει το αίτημα να υποχρεωθεί η Διοίκηση να παραλάβει/καταγράψει τα αιτήματα ασύλου, διότι η σχετική βλάβη απορρέει ευθέως από το νόμο, αλλά και διότι η άρνηση παραλαβής, ως αρνητική πράξη, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως.

Διατάσσει, ως κατάλληλο προσωρινό μέτρο, να απόσχει η Διοίκηση από την εξαναγκασμένη επιστροφή των 2ης και 3ης εκ των αιτουσών που αποδεδειγμένα εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά νόμο ευάλωτων προσώπων (εγκυμονούσα, τελούσα σε κατάσταση λοχείας).

Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά».