715
Ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης (φωτογραφία αρχείου) | Shuttestock

Σε λειτουργία το πρώτο δίκτυο υπηρεσιών υγείας για άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Protagon Team Protagon Team 22 Σεπτεμβρίου 2022, 16:14
Ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης (φωτογραφία αρχείου)
|Shuttestock

Σε λειτουργία το πρώτο δίκτυο υπηρεσιών υγείας για άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Protagon Team Protagon Team 22 Σεπτεμβρίου 2022, 16:14

Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ), στο πλαίσιο της διημερίδας «Το ταξίδι του Ασθενή» που θα πραγματοποιηθεί 23 με 24 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και φροντίδα των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ ή Σκλήρυνση κατά Πλάκας).

Το σχέδιο δράσης είναι αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης δεδομένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου διάγνωσης και διαχείρισης της ΠΣ μέσα από τη διασύνδεση του συνόλου των φορέων, που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.

Η ΠΣ είναι μια νόσος που πλήττει νεαρά άτομα σε παραγωγική ηλικία, επιφέροντας σημαντικές οικονομικές συνέπειες τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) όσο και για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Βάσει νεότερων ερευνητικών δεδομένων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα  άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση στη χώρα μας ανέρχονται σε 21.218, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη και υψηλότερο επιπολασμό στις ηλικίες 45-49 ετών.

Οπως ανέφερε ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, καθηγητής Νευρολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της ΕΛΛ.Α. «η διάγνωση και η θεραπεία είναι βασικοί σταθμοί στο ταξίδι των ατόμων με ΠΣ προς τον τελικό προορισμό, που είναι η επίτευξη και η διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής. Πρόκειται, όμως, για μια πορεία με αλλαγές και προκλήσεις, που απαιτούν έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση -με τη χρήση νοσοτροποποιητών παραγόντων καθώς και συμπτωματικών θεραπειών– αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών υγείας προσαρμοσμένων στην τρέχουσα πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατόν να περιοριστούν οι επιπτώσεις της νόσου, που αφορούν διάφορους τομείς της κοινωνίας (υγεία, οικονομία, εργασία) και πολλά επίπεδα για παροχή φροντίδας σε υγεία, πρόνοια, κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα, υποστήριξη για εργασία και απασχόληση».

Εκτιμάται ότι η ετήσια μέση συνολική (δημόσια και ιδιωτική) διαχειριστική δαπάνη (άμεση και έμμεση) της νόσου ανέρχεται στο ποσό των 40.303 ευρώ (23.707 ευρώ για την ήπια μορφή έως 59.611 ευρώ για τη σοβαρή).

Ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, καθηγητής Νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γραμματέας της ΕΛΛ.Α.ΝΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του σχεδίου δράσης ανέφερε στην ομιλία του ότι «το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας για την ΠΣ, σχεδιάζεται με στόχο την ένταξη σε αυτό του συνόλου των δημόσιων κλινικών και εργαστηρίων (Πανεπιστημιακών και ΕΣΥ) και ενδεχομένως και ιδιωτικών υγειονομικών μονάδων (κλινικών εργαστηρίων) στη συνέχεια. Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία μιας νέας κεντρικής δομής που θα διασυνδέει τον ασθενή με όλους τους επαγγελματίες υγείας των ειδικοτήτων που τον αφορούν, τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, τους φροντιστές, τους Συλλόγους Ασθενών, τις ιατρικές εταιρείες, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τα Πανεπιστήμια, τον ΕΟΠΥΥ, την ΗΔΙΚΑ, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα αρμόδια Υπουργεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Πρόνοια. Στόχος της διασύνδεσης αυτής θα είναι αφενός η βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης εξατομικευμένης φροντίδας σε όσους πάσχουν από ΠΣ και αφετέρου η συγκέντρωση ερευνητικών δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων θα επιτρέψει την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου αλλά και την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων μέσα από την ολιστική προσέγγιση των πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς και σήμερα βρίσκονται κατακερματισμένες και ασύνδετες».

Η λειτουργία του Δικτύου εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καίριο βήμα για τη βελτίωση της οργάνωσης και κατανομής των πόρων του συστήματος υγείας στην ΠΣ και θα συνδράμει στην εξασφάλιση της παροχής κατάλληλης, έγκαιρης, δομημένης εκπαίδευσης σχετικά με τα στάδια και τη διαδικασία διαχείρισης της νόσου σε επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένους και μη, στη νόσο.

Παράλληλα, θα μπορεί να αναβαθμίσει την πρόσβαση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, που παρέχονται στους ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνους που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες, καθώς ένα μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας θα μπορεί να τους προσφέρεται μέσω του δικτύου στον τόπο διαμονής τους, με τη διαδικτυακή συνεργασία τριτοβάθμιων κέντρων υγείας με τους κατά τόπους θεράποντες ιατρούς νευρολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς επίσης και με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πέραν όλων αυτών, το δίκτυο μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την πιλοτική εφαρμογή πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων παρέμβασης στον τομέα της ΠΣ, όπως ενδεχομένως ενός προγράμματος παροχής φαρμακευτικής θεραπείας κατ’ οίκον, που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

«Σε κάθε περίπτωση, ως ΕΛΛ.Α.ΝΑ, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να συνδημιουργούμε και να εργαζόμαστε από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και να αναπτύσσουμε λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας», κατέληξαν οι ειδικοί.

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News