565
|

Πρόγραμμα 560 εκατ. για αγροτικές επενδύσεις από Εθνική και Πειραιώς σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Protagon Team Protagon Team 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:17

Πρόγραμμα 560 εκατ. για αγροτικές επενδύσεις από Εθνική και Πειραιώς σε συνεργασία με την ΕΤΕπ

Protagon Team Protagon Team 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:17

Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ένα νέο φιλόδοξο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για επενδύσεις ύψους 560 εκατ. ευρώ στον αγροτικό τομέα , συμβάλλοντας ενεργά στον μετασχηματισμό των επενδύσεων από αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Πρόκειται για την πρώτη στοχευμένη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ειδικά για επενδύσεις  στον γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα και στον τομέα της βιοοικονομίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στοχος, ο  εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών και η βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής γεωργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρηματοδότηση ειδικά για νέους αγρότες ώστε να τους ενθαρρύνει να επενδύσουν στον μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα

Με δεδομένο ότι το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απειλείται από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την έλλειψη επιθυμίας εκ μέρους των νέων να εργαστούν στον συγκεκριμένα τομέα (στην Ελλάδα  πάνω από το 30% των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα είναι ηλικίας άνω των 64 ετών και μόνο 5% είναι κάτω των 35 ετών), σημαντικό μέρος του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος θα διατεθεί για τη στήριξη νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 41 ετών.

Η νέα πρωτοβουλία συμφωνήθηκε επίσημα σήμερα στην Αθήνα και τις σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόιερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  Παύλος Μυλωνάς, και ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς,  Γιώργος Χαντζηνικολάου, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει συνολικά 200 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς για την ενίσχυση της χρηματοδότησης προς αγρότες και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και της βιοοικονομίας.

Από την πλευρά τους οι δύο Τράπεζες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και με δικά τους κεφάλαια, ενώ συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής από τους τελικούς αποδέκτες, αναμένεται να στηριχθούν νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά: “Η στήριξη της γεωργίας και ιδιαίτερα της αγροβιομηχανίας αποτελεί βασικό στόχο της Εθνικής Τράπεζας. Η νέα συμφωνία με την ΕΤΕπ θα μας επιτρέψει να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση αυτού του τομέα, με κύριο στόχο την προσέλκυση της νέας γενιάς σε αυτό το δυναμικό κομμάτι της οικονομίας.”

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, τόνισε πως «η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί σταθερά στην αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων, που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, παρέχοντας στους πελάτες μία ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων. Διευρύνει συνεχώς τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

»Αναγνωρίζουμε έμπρακτα εδώ και πολλά χρόνια τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τον υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά και συμβουλευτικά προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Με τη νέα στοχευμένη συνεργασία μας με την ΕΤΕπ θα ενισχύσουμε περαιτέρω την προσπάθεια για τον μετασχηματισμό της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής με έμφαση στους νέους αγρότες, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση των εισοδημάτων στον τομέα αυτό και η περαιτέρω περιφερειακή ανάπτυξη».

Σημειώνεται ότι μέσα στην τελευταία πενταετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες πάνω από 4 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νέων πιστωτικών γραμμών που χορήγησε πέρυσι ειδικά για την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που στηρίζουν την απασχόληση των νέων και την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις.