916
Το Συμβούλιο της Επικρατείας | ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Πέτσας: Νέα αντιπρόεδρος του ΣτΕ η Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου

Protagon Team Protagon Team 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:47
Το Συμβούλιο της Επικρατείας
|ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Πέτσας: Νέα αντιπρόεδρος του ΣτΕ η Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου

Protagon Team Protagon Team 27 Φεβρουαρίου 2020, 17:47

Την προαγωγή της συμβούλου Επικρατείας Μαρίνας-Ελένης Κωνσταντινίδου στον βαθμό του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε το μεσημέρι το υπουργικό συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Η πρόταση έγινε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και έγινε αποδεκτή ομοφώνως.

Η Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου γεννήθηκε το 1957, εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Μάρτιο του 1983 και προήχθη στον βαθμό της συμβούλου Επικρατείας τον Αύγουστο του 2003.

Επίσης, κατά το υπουργικό συμβούλιο που έγινε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συζητήθηκαν, εκτός από το Μεταναστευτικό, και τα παρακάτω θέματα:

1. Νομοθετικές πρωτοβουλίες υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου. Αυτές στοχεύουν στην περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και της διευκόλυνσης των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, καθώς και την αυστηροποίηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης. Προβλέπονται επίσης η αποχώρηση μη δικαιούχων στέγασης από Δομές Φιλοξενίας και η διακοπή των υλικών παροχών προς αυτούς. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου για τη διαπίστωση της ανηλικότητας ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των προστατευτικών διατάξεων από μη δικαιούχους.

2. Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναμορφώνει το ισχύον πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών στην Ελλάδα, εναρμονίζοντας το συνολικό πλέγμα διατάξεων με τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, πέραν όσων εν γένει ορίζει η εταιρική νομοθεσία για την υποχρέωση προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος.

Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός αυξάνεται από δύο σε τρία, με παράλληλη αυστηροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης της ανεξαρτησίας τους.

Η ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που υπέχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η υποχρέωση, εφόσον ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται εκ των εκτελεστικών μελών, να ορίζεται αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Επίσης, με το νομοσχέδιο αυτό:

• Εισάγονται δύο νέες διακριτές επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, η επιτροπή αποδοχών και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.

Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Ειδικότερα, προβλέπεται νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η υποχρέωση θέσπισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της.
Προβλέπεται πλέον η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένο από φορέα εγνωσμένου κύρους.
Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό:

3. Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νομοσχέδιο που αφορά τα εξής θέματα:

Α. Μεταρρυθμίσεις για τα σχολεία:

Οι μεταρρυθμίσεις κινούνται σε 3 άξονες: το πρόγραμμα του σχολείου, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και τις εκπαιδευτικές δομές.

Για το πρόγραμμα του σχολείου:

Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και σταδιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ήδη από τον Απρίλιο του 2020.
Πιλοτική ένταξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων από το έτος 2020-2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
Ενίσχυση πληροφορικής, κλασικών γραμμάτων, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής.
Τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων και σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετάσεων – έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.
Θεσμοθέτηση Τράπεζας Θεμάτων, ήδη από το 2020-21 για την Α’ Λυκείου.
Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου:

Εμφαση στην επιμόρφωση, με πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμες μεθόδους. Σε πρώτη φάση, επενδύουμε 14 εκατομμύρια ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.
Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από το 2020-21 και αυστηροποίηση θεσμικού πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της.
Δρομολόγηση ήδη από το 2020 διαδικασίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

Για τις εκπαιδευτικές δομές:

Αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: διακριτή έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων, πιο αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
Δάσκαλοι στην τάξη: π.χ. διπλή μοριοδότηση υπερετούντων σε δυσπρόσιτες περιοχές, προτεραιότητα στην κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, διετής διάρκεια πινάκων.
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 24 πρότυπα και 38 πειραματικά σχολεία ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020, ανοιχτή πρόσκληση εντός του 2020 για επέκταση.
• Ασφάλεια στο σχολείο: Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης, θέσπιση σχολικών κανονισμών, αναδιάρθρωση των παιδαγωγικών μέτρων και τακτική συλλογή δεδομένων μέσω της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Β. Μεταρρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση:

Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλλο ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. απαλλαγή από ΔΟΑΤΑΠ).
Αλλαγές στη διοίκηση: ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας.
Αλλαγές στις μετεγγραφές: εξορθολογισμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, προσθήκη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού ποσοστού επί της βάσης του τελευταίου εισαχθέντος) .

4. Νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς τόνισαν ότι με αυτό το νομοσχέδιο στοχεύουμε στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και στην απλοποίηση των διαδικασιών, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών. Επιπλέον, διευκολύνουμε τις επενδύσεις στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και εφαρμόζουμε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για το περιβάλλον.

Οι 9 μεγάλες παρεμβάσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου είναι:

Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Απλοποίηση αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών χαρτών.
Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις.
Ρυθμίσεις για τις περιοχές Natura.
Διαχείριση αποβλήτων.
Επέκταση ανταποδοτικού τέλους για την πλαστική σακούλα.
Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων (για τα αστικά λύματα).

Ο Πρωθυπουργός, σε συνέχεια της αναλυτικής παρουσίασης του νομοσχεδίου, τόνισε ότι «το νομοσχέδιο αυτό αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Για αυτό πρέπει να ακουστεί και να επικοινωνηθεί, σε όλες του τις πτυχές».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News