246
Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε την υπογραφή της παράτασης ισχύος της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας | .

Παρατείνεται έως το τέλος του έτους η ισχύς της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης

Protagon Team Protagon Team 9 Ιανουαρίου 2020, 19:24
Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε την υπογραφή της παράτασης ισχύος της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
|.

Παρατείνεται έως το τέλος του έτους η ισχύς της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης

Protagon Team Protagon Team 9 Ιανουαρίου 2020, 19:24

Οπως ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ο ΣΕΒ, οι εργοδοτικές ενώσεις (ο ΣΕΒ από κοινού με τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και τον ΣΕΤΕ) υπέγραψαν με τη ΓΣΕΕ τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το κείμενο της ΕΓΣΣΕ 2018, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε, περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει την ενεργή συμβολή και δέσμευση εκ μέρους των συμβαλλομένων, αλλά και του υπουργείου Εργασίας, παρατηρεί ο ΣΕΒ στην ανακοίνωσή του.

Μεταξύ άλλων, η ΕΓΣΣΕ 2018, που παρατάθηκε, περιλαμβάνει κοινές δράσεις για την προώθηση της δημιουργίας Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου και για την ενίσχυση των καλόπιστων συλλογικών διαπραγματεύσεων μέσω της πρόσβασης των μερών στις αναγκαίες και αξιόπιστες πληροφορίες και πηγές (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, κ.λπ.), η οποία παραμένει μια μεγάλη εκκρεμότητα.

Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη είχαν συμφωνήσει, πάντα κατά την ανακοίνωση του ΣΕΒ, σε ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για το μέλλον της εργασίας, για την επαγγελματική κατάρτιση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΛΑΕΚ/ΕΛΕΚΠ, η οποία επίσης παραμένει μια μεγάλη εκκρεμότητα, αλλά και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Εξίσου σημαντική είναι και η δέσμευση, που περιλαμβάνεται στην ΕΓΣΣΕ 2018, και το από κοινού σχετικό αίτημα προς το υπουργείο Εργασίας, για την ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 144.

Η υλοποίηση των δράσεων και των πρωτοβουλιών αυτών μπορεί να συνδράμει στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και τελικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης, για την οποία ο ρόλος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστικός