788
«Η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», τόνισε ο CEO του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας | OPAP

ΟΠΑΠ: Εντός προβλέψεων τα έσοδα του 2020 στα €1,13 δισ., κέρδη €205,3 εκατ., μέρισμα €0,45

Protagon Team Protagon Team 1 Απριλίου 2021, 10:35
«Η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», τόνισε ο CEO του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας
|OPAP

ΟΠΑΠ: Εντός προβλέψεων τα έσοδα του 2020 στα €1,13 δισ., κέρδη €205,3 εκατ., μέρισμα €0,45

Protagon Team Protagon Team 1 Απριλίου 2021, 10:35

Εντός των προβλέψεων κινήθηκαν τα έσοδα του ΟΠΑΠ σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank Equities. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή η πτώση 30% στα έσοδα και η κάμψη 47% των συγκρίσιμων EBITDA, είναι ποσοστά λογικά έπειτα από 4,5 μήνες lockdown με το δίκτυο της εισηγμένης κλειστό.

Ειδική αναφορά γίνεται στην πρόταση για μέρισμα 0,45 ευρώ ανά μετοχή που ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς. Με δεδομένη μάλιστα την επανεκκίνηση της λειτουργίας των καταστημάτων το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι το μέρισμα θα αυξηθεί και άλλο στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, κατά επιπλέον 0,2-0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Εκτίμηση επίσης της Eurobank Equities είναι ότι μετά την έξοδο από την κρίση θα υπάρξουν μεγάλες αποδόσεις για τους μετόχους (12%-13% ετησίως) και γι’ αυτό το λόγο θεωρεί τον ΟΠΑΠ ένα από τα top picks και έναν από τους πλέον ελκυστικούς τίτλους. Εξού και η σύσταση είναι buy και η τιμή στόχος τα 12,7 ευρώ.

Αναλυτικά:

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν το 2020 στα €1,129,8 δισ. ευρώ , μειωμένα κατά 30,3% σε ετήσια βάση.

Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €230,9 εκατ., μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού απαγορευτικού (lockdown) από τις 7 Νοεμβρίου και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματα του Οργανισμού να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου.

Το μεικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε €421,2 εκατ. (FY 2019: €622,1 εκατ.). Το δ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €83,0 εκατ. (δ’ τρίμηνο 2019: €165,6 εκατ.) μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ” ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα €260,3 εκατ. (FY 2019: €412,6 εκατ.), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €52,7εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €107,6εκ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση 43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €267,7εκ. μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €85,2εκ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €205,3εκ. αυξημένα κατά 1,5% (FY 2019: €202,4εκ.) ή μειωμένα κατά 51,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €132,1εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €61,8εκ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 74,3%. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά €142,7εκ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.

Παράλληλα, σημειώνεται η ισχυρή ταμειακή θέση του Οργανισμού με καθαρό δανεισμό στα €529,4εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημαίνεται η υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρεται παράλληλα και στην άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυο του Οργανισμού.

Τέλος, σημειώνεται πως η πρόταση της διοίκησης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου αφορά μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα €0,45, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τις 13 Ιουλίου 2021.

Ο CEO του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2020:

«Παρότι το τέταρτο τρίμηνο ήταν ένα ακόμη τρίμηνο κατά το οποίο οι δραστηριότητες μας επηρεάστηκαν σημαντικά από τον κορωνοϊό, λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο ΟΠΑΠ επέδειξε για μια ακόμη φορά σημαντική ετοιμότητα, σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να μετριάσει το σχετικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του.

»Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η επένδυση μας στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan, ενισχύθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών μας και προσφέρθηκε αποτελεσματική στήριξη στους συνεργάτες του δικτύου μας.

»Κοιτώντας προς το μέλλον και έχοντας διασφαλίσει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τα ταμειακά διαθέσιμά μας, συνεχίζουμε – παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν – να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη επιτύχει. Με σιγουριά, επιδιώκουμε την επιτυχημένη υλοποίηση της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής του ΟΠΑΠ, της στρατηγικής Fast Forward, ώστε να προσφέρουμε ακόμη καλύτερα παιχνίδια και ψυχαγωγία στους πελάτες μας»

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News