153
|

ΟΠΑΠ: Ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου μετά την παραίτηση Κόουπ

Protagon Team Protagon Team 3 Ιουνίου 2020, 11:12

ΟΠΑΠ: Ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου μετά την παραίτηση Κόουπ

Protagon Team Protagon Team 3 Ιουνίου 2020, 11:12

Την ανασυγκρότηση του διοικητικού του συμβουλίου μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Ντέμιαν Κόουπ, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα,  με ανακοίνωσή της η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το διοικητικό της συμβούλιο στη συνεδρίαση της 20.05.2020, αποδέχτηκε την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του δ.σ., Ντέμιαν Κόουπ, και αποφάσισε την μη εκλογή νέου μέλους δ.σ. σε αντικατάσταση.

Κατόπιν αυτού,  το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα με έναρξη ισχύος της 01.06.2020 και για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος