228
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βαγγέλης Μυτιληναίος | φωτ. αρχείου

Μυτιληναίος: Καθαρά κέρδη 144,2 εκατ. ευρώ το 2018 – μέρισμα 0,36 ευρώ

Protagon Team Protagon Team 28 Μαρτίου 2019, 13:23
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βαγγέλης Μυτιληναίος
|φωτ. αρχείου

Μυτιληναίος: Καθαρά κέρδη 144,2 εκατ. ευρώ το 2018 – μέρισμα 0,36 ευρώ

Protagon Team Protagon Team 28 Μαρτίου 2019, 13:23

Στα 144,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος Α.Ε. για τη χρήση του 2018.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €144,2 εκατ. έναντι €145,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €1,009 έναντι €1,020 το 2017.

Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε €0,36 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) αυξημένο έναντι €0,32 το προηγούμενο έτος.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €177,7 εκατ., σε €390,4 εκατ. από €568,1 εκατ. την 31/12/2017.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €290,0 εκατ. έναντι €298,9 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε €1.526,5 εκατ. ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2018, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βαγγέλης Μυτιληναίος ανέφερε:

«Το 2018, η Εταιρεία κατάφερε να επαναλάβει οικονομικές επιδόσεις αντίστοιχες με το 2017, έτος κατά το οποίο καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά μεγέθη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού. Εξίσου σημαντική εξέλιξη, πέραν της υψηλής κερδοφορίας, ήταν ότι το 2018 καταγράφηκαν ισχυρές ταμειακές ροές, που είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε το 2019 να αποτελέσει εκ νέου για τη MYTILINEOS ένα έτος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας».