460
Και όμως ακόμη και στην Ελλάδα τα σχεδόν 79.000 ευρώ τον μήνα είναι ένας μέσος μηνιαίος μισθός... για CEO | Shutterstock

Μέσος ετήσιος μισθός 1,1 εκατ. ευρώ στους CEO των εισηγμένων

Protagon Team Protagon Team 30 Μαρτίου 2023, 17:04
Και όμως ακόμη και στην Ελλάδα τα σχεδόν 79.000 ευρώ τον μήνα είναι ένας μέσος μηνιαίος μισθός... για CEO
|Shutterstock

Μέσος ετήσιος μισθός 1,1 εκατ. ευρώ στους CEO των εισηγμένων

Protagon Team Protagon Team 30 Μαρτίου 2023, 17:04

Την επιστροφή των αμοιβών των στελεχών των επιχειρήσεων στα πρό κρίσης επίπεδα και τις γενναίες αυξήσεις 10%  που δόθηκαν στους επικεφαλής των εισηγμένων εταιριών το 2021 καταγράφει μελέτη της  Grant Thornton με θέμα «Ανάλυση αμοιβών μελών ΔΣ εισηγμένων επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (δημοσιευμένα στους απολογισμούς προς τους μετόχους) η μέση ετήσια αμοιβή των CEO το 2021 ανερχόταν σε 1,1 εκατ. ευρώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και στις 400.000 ευρώ στις μεγάλες. Στις μεσαίες επιχειρήσεις ανήλθε σε 270.000 ευρώ τον χρόνο και στις μικρές στις 70.000 ευρώ.

Αν διαιρέσει κανείς το ετήσιο ποσό του 1,1 εκατ. ευρώ με τους 14 μισθούς που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των εν λόγω στελεχών διαμορφώνονται στα 78.600 ευρώ τον μήνα ή 3.570 ευρώ την ημέρα (υπολογίζοντας 22 εργάσιμες ημέρες).

Η μελέτη της Grant Thorton εστίασε στην καταγραφή και την ανάλυση των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη ΔΣ των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντός των ετών 2021 (και οι οποίες εγκρίθηκαν εντός του 2022) και 2020 (και οι οποίες εγκρίθηκαν εντός του 2021), με βάση τις δημοσιευμένες πληροφορίες και τις εκθέσεις αποδοχών των εταιριών, την ετήσια μεταβολή που είχαν, καθώς και τη μεταβολή τους ανάλογα με το οικονομικό μέγεθος της εκάστοτε εταιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης της Grant Thornton προκύπτει ότι:

  • Η συνολική αύξηση στις αμοιβές που δόθηκαν το 2021 ανήλθε στο 10% σε σχέση με το 2020. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τις πολύ μεγάλες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Στο σύνολο, το 72% των αμοιβών είναι σταθερές και όσο αυξάνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται η αναλογία μεταβλητών αμοιβών σε σχέση με τις σταθερές αμοιβές.
  • Το 2021 οι μέσες συνολικές αμοιβές ανά εταιρία ήταν 4,4 εκατ. ευρώ στις πολύ μεγάλες, 1,6 εκατ. ευρώ στις μεγάλες, 1,1 εκατ. ευρώ στις μεσαίες και 300 εκατ. ευρώ στις μικρές.
  • Περίπου το 80% των συνολικών αμοιβών του 2021 λαμβάνεται από εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων.
  • Στον τραπεζικό τομέα όπου οι δομές εταιρικής διακυβέρνησης είναι πιο ώριμες, το 2021 η σχετική αναλογία αμοιβών εκτελεστικών μελών σε σχέση με μη εκτελεστικά ήταν 42 /58, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις η αναλογία αυτή ήταν 88/12 και στις μεγάλες 84/16.
  • Συνολικά το 62% των εταιριών αύξησαν το 2021 τις αμοιβές που κατέβαλαν στα μέλη του ΔΣ τους σε σχέση με το 2020


Στο επίπεδο διευθύνοντος συμβούλου (CEO) η
μέση αμοιβή αυξήθηκε το 2021 κατά 9% σε σχέση με το 2020. Η ίδια πολιτική αύξησης των αμοιβών συνεχίστηκε και το 2022, που ήταν μια καλή χρονιά για τις επιχειρήσεις, αλλά τα επίσημα στοιχεία θα δημοσιευτούν μέχρι το τέλος Ιουνίου.

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News