333
|

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Γιατί στα 74 η υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησης;

Protagon Team Protagon Team 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:27

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Γιατί στα 74 η υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησης;

Protagon Team Protagon Team 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:27

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, αναφορικά με τα ερωτήματα που -όπως αναφέρει- γεννώνται από το νέο καθεστώς ανανέωσης άδειας οδήγησης  για τους οδηγούς άνω των 74 ετών, κατέθεσε ο αρμόδιος τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής ζητεί να δοθούν διευκρινίσεις τόσο για  το σκεπτικό και τα στοιχεία βάσει των οποίων τέθηκε το συγκεκριμένο  ηλικιακό όριο, όπως επίσης και για το αν και κατά πόσον η επανεξέταση  ενός εν ισχύ οδηγού σε πρακτικές εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει κάποια  καταγγελία, είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τέλος, και με δεδομένο ότι σύμφωνα με το νέο καθεστώς στο όχημα θα βρίσκεται μόνο ο οδηγός και ο εξεταστής και όχι ο εκπαιδευτής, ο κ. Καραμανλής ζητά να μάθει πως θα διασφαλίζεται πλέον η διαφάνεια της  εξέτασης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Κύριε Υπουργέ,

Τον περασμένο Μάρτιο, κι αφού πρώτα είχατε καταργήσει τις Δευτεροβάθμιες  Ιατρικές Επιτροπές με τον Ν. 4413/2016, ήρθατε και με το άρθρο 65 του Ν. 4530/2018 τροποποιήσατε το καθεστώς της ανανέωσης της άδειας οδήγησης,  για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους.

Σε συνέχεια της πρόβλεψης του Ν.4530/2018, εκδώσατε στις 30/8/2018 την  με αριθ. πρωτ. Α3/64720/6117 Υπουργική Απόφαση, στην οποία  περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες χορήγησης  και ανανέωσης αδειών οδήγησης.

Σύμφωνα με αυτές, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται πλέον σε δοκιμασία  προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία, μάλιστα, θα πραγματοποιείται χωρίς  την παρουσία εκπαιδευτή.

Συνεπεία των ανωτέρω ερωτάστε:

– Υπό ποιο σκεπτικό θέσατε ως ηλικιακό όριο για την ανανέωση της άδειας  αυτό της συμπλήρωσης των 74 ετών; Σε ποια στοιχεία βασιστήκατε;

– Υπό ποια λογική ζητάτε από έναν εν ισχύ οδηγό πρακτικές εξετάσεις,  χωρίς να υπάρχει κάποια καταγγελία, αλλά και χωρίς τη χορήγηση ιατρικού  παραπεμπτικού, επιβαρύνοντάς τον οικονομικά και με το κόστος των  εξετάσεων; Είναι κάτι τέτοιο σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας;

– Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της εξέτασης, όταν στο όχημα θα  βρίσκεται μόνο ο οδηγός και ο εξεταστής κι όχι ο εκπαιδευτής;

– Σε ποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται καθεστώς αντίστοιχο με αυτό που εισάγετε εσείς, κι υπό ποιες προϋποθέσεις
εφαρμόζεται;