Γιατί ο δημιουργός του WWW τα βάζει σήμερα με Twitter, Google και Facebook

Λίγοι τεχνολογικοί κολοσσοί, παρατηρεί, έχουν αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη δύναμη και προειοδοποιεί για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει μία τέτοια υπερσυγκέντρωση δύναμης