1067
«Το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την WIND» λέει ο Γεράσιμος Καρμίρης | WIND / Creativeprotagon

Γ. Καρμίρης: «Το “W for Women” είναι η ισότητα στην πράξη»

Protagon Team Protagon Team 14 Οκτωβρίου 2021, 16:12
«Το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την WIND» λέει ο Γεράσιμος Καρμίρης
|WIND / Creativeprotagon

Γ. Καρμίρης: «Το “W for Women” είναι η ισότητα στην πράξη»

Protagon Team Protagon Team 14 Οκτωβρίου 2021, 16:12

Την άποψη ότι οι εταιρείες «διαχειρίζονται όλο και καλύτερα την ισότιμη συμμετοχή και εξέλιξη των γυναικών» εκφράζει ο Γεράσιμος Καρμίρης αναφερόμενος στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, με αφορμή τη νέα πρωτοβουλία της WIND, με τίτλο «W for Women», η οποία στοχεύει στην πραγμάτωση της έννοιας ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον. «Η ισότητα δεν αποτελεί ζήτημα μόνο συμπεριφορών ή τρόπου σκέψης. Χρειάζονται πρακτικές εφαρμογές νέων πολιτικών, που θα υποστηρίζουν τις γυναίκες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», λέει χαρακτηριστικά, ενώ από την πλευρά του, ως Human Resources Executive Director της εταιρείας, δηλώνει υπερήφανος που αποτελεί μέρος αυτού του νέου, ιδιαίτερα σημαντικού εγχειρήματος.

-Κύριε Καρμίρη, τι οδήγησε στη σκέψη, στον προγραμματισμό και τελικά στην υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση στον χώρο εργασίας, όπως είναι το «W for Women»;

Στη WIND έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον σεβασμού και ίσων ευκαιριών για όλους, τόσο μέσα από τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, όσο και μέσα από την καθημερινότητά μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την WIND. Αυτό προκύπτει και από τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, αυτόν την τεχνολογίας, έναν χώρο στον οποίο οι γυναίκες βιώνουν σημαντικές προκλήσεις, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στην εταιρεία μας, προσπαθούμε καθημερινά να επικοινωνούμε και να λειτουργούμε σε μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, και διαφορετική εταιρική κουλτούρα θελήσαμε να διευρύνουμε, και να την εντάξουμε σε ένα σαφώς μεγαλύτερο πλαίσιο. Ακούγοντας τις γυναίκες εντός του οργανισμού, αλλά και παρατηρώντας τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες των γυναικών στον χώρο εργασίας τους εν γένει, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία πρωτοβουλία η οποία θα εκφράζει τη θέση της WIND σχετικά με την ενδυνάμωση της γυναίκας στο εργασιακό της περιβάλλον, καθώς και τη στήριξή της στους πολλαπλούς ρόλους της καθημερινότητάς της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκινάμε από μια εξαιρετική βάση, καθώς το 2020 ξεπεράσαμε κατά 4% τον στόχο που είχε τεθεί ώστε το 20% των θέσεων ευθύνης να καλυφθεί από γυναίκες. Η δέσμευσή μας είναι να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο και να φτάσουμε το 35% μέχρι το 2025, αλλά και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το συνολικό ποσοστό των γυναικών στον οργανισμό που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 43%. Να σημειώσουμε ότι το «W for Women» εντάσσεται και είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς «η ενδυνάμωση των γυναικών και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ώστε να κατακτήσουν τους στόχους τους» είναι ένας από τους 25 Στόχους για το 2025 που έχουν τεθεί.

– Ποιες νέες ενέργειες και δράσεις έχετε εντάξει στην πρωτοβουλία «W for Women» για να επιτευχθεί ο στόχος της γυναικείας ενδυνάμωσης στο εργασιακό περιβάλλον;

Για να κατακτήσει τους στόχους και να συμβάλει στην ενδυνάμωση των γυναικών, το «W for Women» δημιουργεί δράσεις που αφορούν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί πάνω σε τρεις διακριτούς άξονες, στοχεύοντας σε μια ολιστική προσέγγιση που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της εργασιακής εμπειρίας που βιώνουν οι γυναίκες της WIND και τις ανάγκες που πηγάζουν από τους πολλαπλούς τους ρόλους. Πρώτος άξονας είναι η «Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων» με προγράμματα ενίσχυσης ηγετικών ικανοτήτων, ομιλίες που ενθαρρύνουν και εμπνέουν και Reverse Mentoring από νέες εργαζόμενες γυναίκες προς τα στελέχη μας. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην «Στήριξη της Μητρότητας και Προστασία της Οικογένειας» με επιπλέον 5 ημέρες άδειας σε μέλλουσες μητέρες και επέκταση του μειωμένου ωραρίου εργασίας για τις νέες μητέρες κατά τρεις μήνες, επιπλέον της ισχύουσας νομοθεσίας και ευελιξία τηλεργασίας στους νέους γονείς για τις σημαντικές στιγμές των παιδιών τους (μέχρι την ηλικία των 6 ετών). Τρίτος άξονας είναι η «Ευεξία και Ευημερία» (well-being) στο εργασιακό περιβάλλον με 24/7 γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και ευεξίας και πρόσθετες υπηρεσίες υγείας, μέσω του ομαδικού προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Για το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον η WIND θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Women in Tech», με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη νέα γενιά σε επαγγέλματα του τομέα STEM και να  ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της γυναίκας στον χώρο της τεχνολογίας. Οι σημαντικότερες δράσεις του προγράμματος θα είναι: Πλήρως αμειβόμενη 6μηνη πρακτική εργασία για νέες φοιτήτριες-απόφοιτες πολυτεχνικών σχολών και σχολών τεχνολογίας, σχεδιασμός εξειδικευμένου κύκλου εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και δωρεάν πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία ειδικά για νέες γυναίκες που βρίσκονται σε νησιά της άγονης γραμμής. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τη «Στέγη για τη Μητέρα και το Παιδί» της Κιβωτού του Κόσμου, θα εκπαιδευτούν μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, μέσω ενός κύκλου μαθημάτων για την ενδυνάμωση του εργασιακού προφίλ τους.

-Το εταιρικό οικοσύστημα στην Ελλάδα σέβεται τις γυναίκες; Ποιες αλλαγές πιστεύετε πως πρέπει να υπάρξουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;

Είμαι αισιόδοξος πως, αργά αλλά σταθερά, οι εταιρείες διαχειρίζονται όλο και καλύτερα τη ισότιμη συμμετοχή και εξέλιξη των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Αναμφίβολα ο στόχος απαιτεί μεθοδική προσπάθεια, αφύπνιση και συνέπεια ώστε να δημιουργηθεί ένα εταιρικό οικοσύστημα που ενσωματώνει τις γυναίκες ισότιμα, σε όλο το εύρος του, αλλά και σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο.  Το αισιόδοξο είναι ότι πολλές εταιρείες βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση,  υπάρχει κοινωνική απαίτηση και μπορώ να πω με σιγουριά, πως για όλους μας στην WIND, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί προτεραιότητα.

Σε σχέση με το δεύτερο μέρος του ερωτήματος, οι ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή απαιτούν την περαιτέρω ενδυνάμωση των γυναικών σε ικανότητες και δεξιότητες ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας. Χρειάζονται αρκετές αλλαγές από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και των ίδιων των εταιρειών για να θεσπιστούν πολιτικές που θα υποστηρίζουν την ισότιμη παρουσία των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αυτή η «ισότητα» στην οποία αναφερόμαστε, δεν αποτελεί ζήτημα μόνο συμπεριφορών ή τρόπου σκέψης. Χρειάζονται πρακτικές εφαρμογές νέων πολιτικών, που θα υποστηρίζουν τις γυναίκες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη θέση τους, και καθοδηγώντας μια συνολικότερη αλλαγή νοοτροπίας.

-Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά η νέα πρωτοβουλία «W for Women»;

Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Για εμένα προσωπικά, η νέα μας πρωτοβουλία, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς επιβεβαιώνει με πράξεις βασικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας μας, τις αξίες μας, όπως και την κατεύθυνση που με συνέπεια έχουν οι πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό της WIND, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις των ίσων ευκαιριών για όλους. Στην εταιρεία μας, βρισκόμαστε σε μία διαρκή αναζήτηση τέτοιων πρωτοβουλιών, που μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, αλλά και να συνεισφέρουμε ενεργά στην κοινωνία που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Ολοι μας στη WIND αισθανόμαστε χαρά και υπερηφάνεια, καθώς με πρωτοβουλίες όπως το «W for Women» συμβάλλουμε τόσο στη διαμόρφωση και εξέλιξη του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και στην έμπρακτη στήριξη σημαντικών δράσεων για την κοινωνία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News