114
|

Εννέα λόγοι που τα καταστήματα Vodafone αποσύρουν τις πλαστικές σακούλες

Protagon Team Protagon Team 19 Φεβρουαρίου 2018, 22:45

Εννέα λόγοι που τα καταστήματα Vodafone αποσύρουν τις πλαστικές σακούλες

Protagon Team Protagon Team 19 Φεβρουαρίου 2018, 22:45

Το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone με βασικό στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών – όπως η κατάργηση της πλαστικής σακούλας- για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Σύμφωνα με αυτόν το στόχο και με αφορμή την ευρωπαϊκή οδηγία για τη μείωση της πλαστικής σακούλας, η Vodafone απέσυρε όλες τις πλαστικές σακούλες από τα καταστήματα της εταιρείας ήδη από τον Δεκέμβριο του 2017, προχωρώντας σε πολιτική «μηδενικής χρήσης σακούλας».

VODAFONE PLASTIC BAGmesa
Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται η χρήση και η απόρριψη πάνω από 650.000 πλαστικών σακουλών το έτος.
Ωστόσο, για τους πελάτες που επιθυμούν να τους δοθεί συσκευασία, διατίθεται χάρτινη FSC σακούλα προς 0,20€/τμχ.