468
|

Θλιβερό: Η Ελλάδα τελευταία χώρα της Ευρώπης στην ισότητα των δύο φύλων

Protagon Team Protagon Team 15 Οκτωβρίου 2019, 18:58

Θλιβερό: Η Ελλάδα τελευταία χώρα της Ευρώπης στην ισότητα των δύο φύλων

Protagon Team Protagon Team 15 Οκτωβρίου 2019, 18:58

Μπορεί να πραγματοποιούνται συνεχείς προσπάθειες από κυβερνήσεις, φορείς και ιδιώτες για την ισότητα των δύο φύλων, όμως όπως προκύπτει από την επίσημη καταγραφή, τα πάντα παραμένουν στα λόγια και τα χαρτιά. Και στην Ελλάδα αυτό ισχύει περισσότερο από κάθε άλλη χώρα.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) που δημοσιεύει σήμερα τον «Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019».

Σύμφωνα με τον δείκτη, η βαθμολογία του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την έκδοση του 2017, φτάνοντας στο 67,4. Η Ελλάδα ωστόσο είναι ουραγός με τον χαμηλότερο δείκτη ισότητας που φτάνει μόλις στο 51,9. Τον σχετικό πίνακα δημοσιοποίησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H Ελλάδα είναι τελευταία στην κατάταξη με 51,2 με τη Σουηδία πρώτη με 83,6

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βιέρα Γιουρόβα, δήλωσε πώς «προχωρούμε με μικρά βήματα. Ωστόσο, είμαι περήφανη για ό,τι έχουμε καταφέρει, ιδίως με τους νέους κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Η σημασία του σκορ

Ο δείκτης μετρά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται πρόοδος. Επιπλέον, η φετινή έκδοση δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στον αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων.

Οι βαθμολογίες που λαμβάνει το κάθε κράτος μέλος και η ΕΕ ως σύνολο διευκολύνουν τη σύγκριση της ισότητας των φύλων μεταξύ των επιμέρους κρατών.

Κατά τη δεκαετία 2005-2015, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων στην ΕΕ βελτιώθηκε μόνον κατά 4 βαθμούς. Το γεγονός ότι ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 67,42 βαθμοί και οι βαθμολογίες των χωρών κυμαίνονται από 82,6 βαθμούς (Σουηδία) έως 50 βαθμούς (Ελλάδα), αποδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Οι έξι βασικοί τομείς του δείκτη είναι Εξουσία, Χρόνος, Γνώση, Υγεία, Χρήμα, Εργασία. Ο τομέας της Εξουσίας εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία (48,5) για την ΕΕ, αν και παρουσιάζει την ταχύτερη πρόοδο.

Ο τομέας του Χρόνου είναι ο μοναδικός τομέας του οποίου η βαθμολογία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας μειώθηκε, σήμερα δε συγκεντρώνει 65,7 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι διευρύνονται οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την κατανομή του χρόνου μεταξύ οικιακών εργασιών και φροντίδας ή κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με αυτούς τους δείκτες, η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στην εξουσία, ενώ πιο ισότιμα τα δύο φύλα είναι στον τομέα της υγείας.

Στόχος της έκθεσης είναι να εντοπίσει το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών και ακολούθως να παρέχει τεκμηριωμένη πρακτική πληροφόρηση, ώστε να χαραχθούν πολιτικές που θα  φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων και να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών και των ανδρών.