698
«Ζουμ» στην καρδιά της ΕΕ, την Κομισιόν. Η στημένη κάμερα «περιμένει» τις δηλώσει έπειτα από σύνοδο | Alexandros Michailidis / SOOC

Ανάλυση: Δύσκολο μέλλον αλλά μονόδρομος η ΕΕ για τους Ευρωπαίους

Protagon Team Protagon Team 29 Νοεμβρίου 2017, 16:56
«Ζουμ» στην καρδιά της ΕΕ, την Κομισιόν. Η στημένη κάμερα «περιμένει» τις δηλώσει έπειτα από σύνοδο
|Alexandros Michailidis / SOOC

Ανάλυση: Δύσκολο μέλλον αλλά μονόδρομος η ΕΕ για τους Ευρωπαίους

Protagon Team Protagon Team 29 Νοεμβρίου 2017, 16:56

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου για το μέλλον της ΕΕ . Σύμφωνα με αυτά περισσότερο από το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων αναφέρει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της ΕΕ (22%) ως ένα από τα κύρια στοιχεία υπεροχής της ΕΕ.

Τουλάχιστον το ένα τέταρτο αναγνωρίζει το σεβασμό της ΕΕ για τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Κράτος Δικαίου (31%), την οικονομική, βιομηχανική και εμπορική δύναμη της ΕΕ (30%) και την καλή σχέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (25%), ως τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της ΕΕ.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ως βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ την ανεργία (39%) και τις κοινωνικές ανισότητες (36%).

Ενδιαφέρον στο εύρημα αυτό είναι ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών του ευρώ και των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Οι ερωτηθέντες στη Ευρωζώνη αναφέρουν ότι η ανεργία αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ, (44% έναντι 28%). Ειδικότερα η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση των χωρών που αναφέρουν ως μείζον πρόβλημα την ανεργία.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το 2016, οι πολίτες αναφέρουν σε χαμηλότερο ποσοστό την ανεργία ως πρόκληση (-6%). Επίσης στις χώρες της ΟΝΕ υπογραμμίζεται το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων (39% έναντι 29%).

Για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, το 45% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη, ενώ το 35% λέει ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία του περιβάλλοντος, το 30% αναφέρει την πρόοδο και την καινοτομία και το 23% υποστηρίζει ότι πρέπει να τονωθεί το ελεύθερο εμπόριο / η οικονομία της αγοράς.

Οι ερωτηθέντες προτιμούν μια Ευρώπη το 2030 που θα δίνει περισσότερη σημασία στην αλληλεγγύη (62%) από το ατομικισμό (13%), ενώ το 18% υποστηρίζει ότι και τα δύο έχουν ίση σημασία. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός Γερμανίας, οι ερωτηθέντες  προτιμούν μια κοινωνία το 2030 όπου θα δίνεται περισσότερη έμφαση στην αλληλεγγύη (Κύπρος 92%, στη Γαλλία 86% και στην Ελλάδα και Ισπανία το 85% σε σύγκριση με το 40% στη Γερμανία, το 43%  στη Βουλγαρία και 47% στην Εσθονία).

Στην ερώτηση για το βαθμό ικανοποίησης από την οικογενειακή ζωή τους, στις περισσότερες χώρες, τα αποτελέσματα παρέμειναν σχετικά σταθερά με το 2016, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, οι ερωτηθέντες στην Αυστρία (93%, + 9%) και στη Λετονία (87%, +9) δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι από την οικογενειακή τους ζωή, ενώ εκείνοι στην Ελλάδα (86%, -6) είναι πλέον λιγότερο…

Ικανοποίηση με την τρέχουσα απασχόληση τους

Σε όλες τις χώρες, εκτός από τέσσερις, τουλάχιστον οι μισοί από τους ερωτηθέντες συμφωνούν ότι είναι ικανοποιημένοι από την απασχόληση τους.

Οι εξαιρέσεις είναι οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα (37%) και στη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Κύπρο. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ, οι ερωτηθέντες που αισθάνονται ικανοποιημένοι από την παρούσα απασχόληση τους απασχόληση αποτελούν την πλειονότητα.

Ελεύθερη αγορά και κοινωνική προστασία

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ συμφωνεί ότι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Οι αναλογίες κυμαίνονται από 94% στην Ελλάδα και 93% στην Κύπρο έως το 74% στη Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 76% στην Ιταλία.

Ως προς το μέλλον των παιδιών

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει μια μελλοντική προοπτική θετική για τη νεολαίας της Ευρώπης (66%), σημειώνοντας αύξηση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από το 2016!

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ζωή των σημερινών παιδιών στην ΕΕ θα είναι πιο δύσκολη, όμως, από τη ζωή της δική τους γενιά (54%).

Συμπερασματικά – Η σημασία της αλληλεγγύης

Η σημασία της αλληλεγγύης αναδεικνύεται ως βασικό εύρημα. Η αλληλεγγύη θεωρείται επίσης ως κλειδί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και η πλειονότητα προτιμά μια μελλοντική Ευρώπη όπου η αλληλεγγύη θα αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τον ατομικισμό.

Η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς πρέπει να συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας

Όσον αφορά το μέλλον της νέας γενιάς, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ζωή των νέων Ευρωπαίων θα είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την καλύτερη μελλοντική προοπτική για τη νεολαία της Ευρώπης, αυξήθηκε από το 2016 και τώρα αποτελεί τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων.

Είναι σαφές ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά για να μην παγιωθεί το χάσμα ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης που κερδισμένους θα έχει μόνο τις ακραίες φωνές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

3