434
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, στα κυβερνητικά έδρανα της Βουλής | INTIMEnews

Δόμνα Μιχαηλίδου: Νέα Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 2021-2030

Protagon Team Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2022, 14:52
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, στα κυβερνητικά έδρανα της Βουλής
|INTIMEnews

Δόμνα Μιχαηλίδου: Νέα Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 2021-2030

Protagon Team Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2022, 14:52

Τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 παρουσίασε στη Βουλή η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Η νέα ΕΣΚΕ, μαζί με το Σχέδιο Δράσης που εμπεριέχει», ανέφερε η υφυπουργός, «αντανακλούν τη στροφή που γίνεται σταδιακά σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το παραδοσιακό προνοιακό σύστημα αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων στέρησης αγαθών και υπηρεσιών, προς την προώθηση της ισότητας και τη διασφάλιση ευκαιριών, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν δημιουργικά μεμονωμένα άτομα και οικογένειες Ρομά».

Η νέα ΕΣΚΕ για τους Ρομά, η οποία αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωμα και επικαιροποίηση της προηγούμενης ΕΣΚΕ 2011-2020, δομήθηκε με βάση τις αρχές της Ενεργητικής Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας προωθούνται μια σειρά από αναπτυξιακά προσανατολισμένες παρεμβάσεις πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Ειδικότερα, ενσωματώνει ως εργαλείο υλοποίησής της, τη στενή συνεργασία με την ίδια τη κοινωνία πολιτών των Ρομά.

Η συμμετοχή τους πλέον ορίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων.

Οπως εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η ολιστική προσέγγιση που υιοθετείται, οι αρχές της ισότητας και των ίσων ευκαιριών πάνω στις οποίες βασίζεται η νέα ΕΣΚΕ και ο στόχος της ενεργής συμμετοχής των Ρομά σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δράσεων αντικατοπτρίζονται στους τέσσερις διαρθρωτικούς πυλώνες της οι οποίοι αφορούν:

• Την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

• Την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά.

• Την πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων.

• Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή.

Συστατικό στοιχείο του νέου ΕΣΚΕ είναι επίσης και η αρχή της εξειδίκευσης στην οποία βασίζεται, χωρίς όμως αποκλειστική στόχευση στην κοινωνική ομάδα των Ρομά. Οι πολιτικές ένταξης στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και της απασχόλησης, ναι μεν εξειδικεύονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, όμως δεν σχεδιάζονται αποκλειστικά για αυτούς, καθώς εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών που απευθύνονται σε κάθε ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και με κανέναν τρόπο δεν συνδέονται με τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη διάκριση.

«Η κοινωνική ένταξη των Ρομά είναι εθνικά επιβεβλημένη. Δεν είναι μόνο θέμα ηθικό, θέμα δικαιοσύνης και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά είναι και κοινωνικά ωφέλιμο, καθώς πέρα από τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη που αναμένεται να έχει, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, θα συμβάλει στην εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας», δήλωσε σχετικά η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να συμπληρώσει:

«Οφείλουμε να είμαστε παρεμβατικοί με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο για όλους. Με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, απαντάμε σε αυτή ακριβώς την αναγκαιότητα, ανταποκρινόμενοι στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News