937
|

Διψήφιες αυξήσεις στον εισερχόμενο τουρισμό: αφίξεις +21%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +23%

Protagon Team Protagon Team 9 Οκτωβρίου 2019, 16:31

Διψήφιες αυξήσεις στον εισερχόμενο τουρισμό: αφίξεις +21%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +23%

Protagon Team Protagon Team 9 Οκτωβρίου 2019, 16:31

Την εντυπωσιακή άνοδο των τουριστικών μεγεθών  εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2016-18  αποτυπώνει μελέτη του ινστιτούτου του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΙNSETE.

Στη μελέτη παρατίθενται τα βασικά δεδομένα του εισερχόμενου τουρισμού για 26 επιμέρους χώρες, καθώς και για ομάδες χωρών όπως, τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ και τις Λοιπές Χώρες.

Στόχος, η αποτύπωση ευκρινέστερης εικόνας ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις καθώς και την εξέλιξη των βασικών δεικτών (Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής) των επιμέρους εξεταζόμενων αγορών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, σημαντικές διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται, μεταξύ 2016 και 2018, στα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (αφίξεις +21%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +23%), ενώ οι βασικοί δείκτες παρουσιάζουν μικτή εικόνα με αύξηση της Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης κατά 3% και της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης κατά 1%, ενώ πτώση 2% παρουσίασε η Μέση Διάρκεια Παραμονής.

H καταγραφή γίνεται για τις 26 μεγαλύτερες αγορές – βάσει ταξιδιωτικών εισπράξεων – του εισερχόμενου τουρισμού (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Καναδάς, Αυστρία, Αυστραλία, Κύπρος, Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σουηδία, Αλβανία, Δανία, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία, Ισπανία, Φινλανδία) που αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το 2018.

Η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι Βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Γενικά, η υψηλή Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με τη Μέση Διάρκεια Παραμονής, παρά με τη Μέση Ημερήσια Δαπάνη.

Τους υψηλότερους δείκτες Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης, Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης και Μέσης Διάρκειας Παραμονής, έχουν οι μακρινές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ). Ακολουθούν η Ελβετία και η Αυστρία, ενώ υψηλή Μέση Ημερήσια Δαπάνη έχει και η Τουρκία, που όμως χαρακτηρίζεται από χαμηλή Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Επίσης, καταγράφεται σημαντική διασπορά αγορών με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Βρετανία, από τις οποίες προήλθαν το 2018 περίπου το 19% και το 12% των εσόδων αντίστοιχα. Όλες οι άλλες αγορές έχουν μονοψήφια μερίδια έως 7%.

Συνολικά, ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018 σημείωσε αύξηση αφίξεων κατά 21%, αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 19% και αύξηση των εσόδων κατά 23%, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε το 2012.

Αναλυτικά, η εικόνα των βασικών μεγεθών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-2018 έχει ως εξής:

• Αφίξεις: αύξηση κατά 21,5% (από 24,8 εκατ. το 2016 σε 30,1 εκατ. το 2018)

• Διανυκτερεύσεις: αύξηση κατά 19,2% (από 190,4 εκατ. το 2016 σε 227,0 εκατ. το 2018)

• Έσοδα: αύξηση κατά 22,8% (από 12,7 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,7 δισ. ευρώ το 2018)

• Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη: αύξηση κατά 1,1% (από 514,1 ευρώ το 2016 σε 519,6 ευρώ το 2018)

• Μέση Ημερήσια Δαπάνη: αύξηση κατά 3,0% (από 67,0 ευρώ το 2016 σε 69,0 ευρώ το 2018)

• Μέση Διάρκεια Παραμονής: μείωση κατά 1,8% (7,7 ημέρες το 2016 σε 7,5 ημέρες το 2018)

Σε ό,τι αφορά τις χώρες που πρωταγωνιστούν στις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, τονίζεται ότι όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους.

Συγεκριμένα, οι χώρες ζώνης του ευρώ κατέγραψαν ανοδικές αφίξεις 28%, διανυκτερεύσεις άνοδο 22% και τα έσοδα άνοδο 27%.

Οι χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ πέτυχαν αφίξεις ανοδικές κατά 20%, διανυκτερεύσεις άνοδο 9% και έσοδα άνοδο 11%.

Οι λοιπές χώρες κατέγραψαν ανοδικές αφίξεις κατά 15%, διανυκτερεύσεις ανοδικές κατά 26% και έσοδα ανοδικά κατά 27%.

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης τουριστών, παρατηρείται ότι οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2016-2018 είναι: οι αγορές της Ρωσίας, αφού οι αφίξεις κινήθηκαν πτωτικά κατά 13%, οι διανυκτερεύσεις πτωτικά κατά 15% και με τη σειρά τους και τα έσοδα πτωτικά 22%, αγορά της Βόρειας Μακεδονίας με πτώση στις αφίξεις 31%, πτώση στις διανυκτερεύσεις 29%, και πτώση στα έσοδα 16%, η αγορά της Νορβηγίας με πτώση στις αφίξεις 5%, πτώση στις διανυκτερεύσεις 2% και πτώση στα έσοδα -8%. Την ίδια στιγμή μείωση καταγράφεται στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Κύπρου (-14%), της Τουρκίας (-9%) και του Ην. Βασιλείου (-3%) και στα έσοδα από τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-0,4%) και της Ισπανίας (-5%).

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2016-2018, καταγράφονται από τις αγορές: του Καναδά που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 126%, οι διανυκτερεύσεις κατά 158% και τα έσοδα κατά 158%, της αγοράς της Αυστραλίας που αφίξεις αυξάνονται 91%, οι διανυκτερεύσεις κατά 105% και τα έσοδα κατά 99%, της αγοράς της Δανίας, που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 59%, οι διανυκτερεύσεις κατά 59% και τα έσοδα κατά 61%, της αγοράς των ΗΠΑ που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 41%, οι διανυκτερεύσεις κατά 43% και τα έσοδα κατά 43%, της αγοράς της Πολωνίας που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 43%, οι διανυκτερεύσεις κατά 19% και τα έσοδα κατά 37%, της αγοράς Γερμανίας που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 40%, οι διανυκτερεύσεις 29%, και τα έσοδα 39%, η αγορά της Αλβανίας που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 37%, οι διανυκτερεύσεις 15%, και τα έσοδα αυξάνονται κατά 39%, της αγοράς της Ρουμανίας, όπου οι αφίξεις αυξάνονται κατά 35%, οι διανυκτερεύσεις 24%, και τα έσοδα 15%, αλλά και της αγοράς της Ολλανδίας, όπου οι αφίξεις αυξάνονται κατά 32%, οι διανυκτερεύσεις 23%, και τα έσοδα 28%.

Σε ό,τι αφορά τέλος τη μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται πτώση αυτής κατά 1,8% κάτι που αποτυπώνεται σε 7,5 ημέρες παραμονής το 2018. Ωστόσο άνοδο κατά 1,1%% καταγράφει η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών μας, φτάνοντας τα 519,6 ευρώ.  Η μέση ημερήσια δαπάνη των τουριστών το 2018 άγγιξε τα 69 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3% σε σχέση με το 2016.